Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σενάρια τρόμου για επιδόματα 1,8 δισ.Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
erlSla.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016-ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20373
TIM H
30 ΕΥΡΩ
Πραγματικό ποσοστό ανεργίας ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙHΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ
στην Ελλάδα
α' τρίμηνο 2008-β τρίμηνο συνολικού εργατικού δυναμικού
Το... 2036 θα υποχωρήσει η ανεργία
2016, ηλικία 15-74 ετών
οαπασχολούμενοι
Σήμα κινδύνου από τη ΓΣΕΕ για υφεσιακή στασιμότητα
Δυνάμειπρόσθετο
εργατικό δυναμικό
Ανεργο
Εάν δεν σηάσε» οφαύλοςΚύκλος χρόνια για να μειωθεί η ανεργία
πισημαίνει σε έκθεσή του το ίνστ+
κρή μείωση της ανεργιας Που Κα
της ύφεσης, θα χρειαστούν 20
στα επίπεδα που ήταν το 2008 ε
τούτο Εργασίας. Πασματκή ημταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ σελ. 3
Α' τρίμηνο
Από «κόσκινο» 35 προνοιακές παροχές και ενισχύσεις
Αναλαμβάνει ο Γ Χαντζηνικολάου
Αλλαγή σελίδας
Σενάρια τρόμου για
με νέο προεδρο
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπε
επιδόματα 1,8 δισ.
στην Πειραιώς
ζας εξέλεξε ομόφωνα τον Γ Χαντζή.
Ο Ανατροπές στα εmδόματα, Πλnν
νικολάου και δύο νέα μέλη
Η ετήσια δαπάνη για τις προνοιακές παροχές
αναImpΙΚον Και οικογενειακών
Σήμερα η εκλογή νέου προέδρου
Οκογενειακά επιδόματα
803.569.520
δόματα παιδιών
Kai στην Εθνική Τοdπεζά
Αναζητούνται 760 εκατ. ευρώ
Ενιαίο επίδομα παιδιού και επίδομα τρίτεκνων
660.000.000
για να χρηματοδοτηθεί το Koi
Φορολογικές ελαφρύνσει
294.178.159
Την προεδρία της Τράπεζας Πειραιώς αναλαμβάνει
νωνικό Εloόδnμα Aλληλεγγύης
294.148.200
of. Χαντζnνικολάου, οοποίος εργάστηκε σε διεΑναπηρικά επιδόματα
θνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο
145.714.380
Επιδόματα από Περιφέρειες και Δήμους
δίνοκατnΝέαΥόρκη.Σεεκκρεμότηταπαραμένει
Ο «ΜΠούoουλας» n έκθεon
Αλλα οικογενειακά επιδόματα και παροχές
143.569.520
nυπόθεση του διευθύνοντος συμβούλου σελ.9
105.000.000
της Παγκόσμιας Τράπεζας
Επιδόματα κατοικίας
76.858949
Επιδόματα διακ
και τουρισμού
Σύνολο
Κυβέρνηση: «Δεν θα θιγούν
Επιδόματα ανεργίας 39.880.113
1793.374.871
34.025.550
Επιδόματα κατασκηνώσε
οι οικονομικά ασθενέστεροι>
Συμφωνία με τρόικα
σελ. 5
Φόρος έως 60%
Κλειδί» η ολοκλήρωση της δεύτερης αξολόγησης
για τα αδήλωτα
ΑΓΩΓΟΙ ΑΕΡΙΟΥ
Πρωτες αποφάσεις για Ενεργειακή
εισοδήματα
το χρέος εντός 2016 συνεργασία
του προωθε
Μπλόκο από την τρόικα στον ειδικό
ακατάσχετολογαριασμό επιχειρήσεων
ο Σ. Λαβρόφ
Ενα «να» και ένα «όxυ πήρε Κυβέρνηση από
ΝτάσελμΠλουμ και Κλ. Ρέγκλινγκ: ΕΠlΚεινται
τους θεσμούς. Συμφώνησαν για κλιμακωτή φο
βραχυπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους
Ο Στο προσκή
όγnσnστα κρυφά» εισοδήματα, διαφώνnσαν
νοεπανέρχε
για τονακατάσxετολογαριασμό σελ.7
Ο Απαρατητος όρος είναι να προχωρήσουν τα
ται ο αγωγός
γκαία μέτρα και οι προβλεπόμενες από τη συμφω
Turkish Stream
το ενδεχόνο μεταρρυθμίσεις στην οικονομία
Ενδιαφέρον από funds
μενο επέκτα
σης στην Ελλά
Στο τραπέζ βρίσκεται αναδ
μενου επιτοκίου, τα οποία θα
Επτά «μνηστήρες
άρθρωση δανείων συνολικού
δα, με τελικό
περάσουνσεκαθεστώς σταθερού
ύψους άνω των40 δισ. κυμαινό- επιτοκίου 1%-1,5% σελ. 4.
προορισμό την
Ιταλία
για δάνεια 1 δισ
ικρή βελτίωση
Συνάντηση με τον πρωθυτης Attica Bank
πουργό θα έχει ο επικεφαλής
βλέπει» το ΙΟΒΕ
της ρωσικής διπλωματίας.
Μαζί με τον υφυπουργό ΕνέρΟ τελικός διαχειριστής των δανείων
γειας Ανατόλι, ο Σ. Λαβρόφ
Ο θετικές οι προσδοκίες για την κατά
θα επιλεγεί εντός 30 ημερών
θα μιλήσει σε ελληνορωσικό
ναλωτική εμπιστοσύνη και τις υπηρεσίες
ενεργειακό συνέδριο και οι το
Οι προσφορές των funds θα αξιολογnθούν χωρ
ποθετήσεις του αναμένοντα
στά, προκειμένου να προκύψει ο τελικός διαχει
κατέγραψε ο δεί- κλήρωσnτηςαξιολόγησης
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από
κτης οικονομικού κλίμα
αμβλύνειτnναβeβαιότητα
ριστής.Η συμφωνία θα προβλέπει mνεκχώρησn
την αγορά σελ. 6
των δανείων και όχι την πώλησή τους σελ. 9
στην oικονομία σελ. 4
τος τονΟκτώβριο. Η ολο