Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Σήμερα η έναρξη
Επίσκεψη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Ο Αγιαξ έχει
Ράμα.
Υποστελεχωμένα
των μαθημάτων
Τα νοσοκομεία τις καλύτερες
Από τη ζωή
Τοπικής Ιστορίας
Ακαδημίες
της Ανατολικής
της Δράμας
της Δράμας
ποδοσφαίρου
Μακεδονίας
τις δεκαετίες του
Ο φιλόλογος και συγγραφέας,
ρικός Π.Ι.Σ.
οδέχθηκε
στον κόσμο
ς Δράμας
κ. Γ. Χατζόπουλος
και του '50
μιλά στον «Π.Τ
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Αυτή την εβδομάδα
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Έναρξη εκπτωτικού
ΑΙOKIEΙΣΤ10 οι προσλήψεις
δεκαημέρου στην
Δημήτριος στη Δράμα
αναπληρωτών για
αγορά της Δράμας
στις 3 Δεκεμβρίου
την ειδική αγωγή
εκίνη
Χθες Τρίτη 1 Νοεμβρίο
Επαναπατρίζει σπάνιο
ικό δεκαή
ύμφωνα
της εβδομάδας
υλλόγου Δράμας
προσλήψ
ισχύσει έως Π
Ιερό κειμήλιο της Μονής
με τις
αίδευση
ισχύει.
υργείο Παιδείας
ψεις στη
Κυριακή
βρίου, όπου προαιρετικ
Εικοσιφοινίσσης Παγγαίου
υση, γι
στήματα.
δασκάλων
γωγής.
ορά της πόλης μας
παραμε
ψεων εί
κλειστή
υς νηπιαγωγούς
Μεγάλη τελετή στη Δράμα την παραμονή της πολιούχου Αγίας Βαρβάρας
λαμβανόμενοι οφείλου
ούν στις Διε
Συνελήφθη 56χρονος σε χωριό
μιας Ε
δευση
ες της Εφημερίδας
της Δράμας για καλλιέργεια
από την Πέμπτη 3 Ν
υπηρεσ
Πρωινός
ράμα πρόκειται
έως την Παρασκευή
και κατοχή ναρκωτικών
ετηθού
απόφαση
Διευθυ
ντή Εκπαίδευση
μερικής
σχολικές
θη το μεσημέρι της Δευτέρας
ος, ο οποίος φέρνε μα
της περιοχής
έως τη
χωριό της Δράμας
δικών δράσεων γιατην
Οι πίνακες
πολέμηση της καλλιέργειας
οσελίδα
υργείου
αγκοσμίους Πολέμους
Επιπλέ
μέχρι την ερχόμενη Πα
Την είδηση
Δίωξη
της ομάδ
Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, 56χρονος
λήψεις
ων της
ημεδαπός, κατηγο
μενος
βάθμιας εκπαίδευσης για την
γεια φυτών κάνναβης
οχή ναρκωΝτης Δράμα
ράλληλη στήριξ
μφωνα με
μείνασες
τις 24
της πρώτης φάσης
είναι περίπ
όπως ο ίδιος
συνέγραψε
λετή θα γί
ηκε από
ηνικό κράτος, χάρη στις
Σήμερα η παρακράτηση
σμένες ενέργειες
των αναδρομικών
στην ιερ
Μονή Εκ
alou ότι
τις επόμε
στις επικουρικές
πρό- Ιερά Μητρόπολη Δράμα
Πλήρης ανακοίνωση
250.000 συνταξιούχων
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας
με τη
Χωρίς αυξήσεις τα τέλη και δικαιώματα
Ακόμα λιγότ
πραγμ
ΑΤΜ περί
ξιούχοι
οίησαν
ξεων αφού, μετά τις μεικατέσχε
έτους 2017 στον Δήμο Δράμας
ώσεις
άξεις
υς έως
χαν στις
ρούγκαλου, αρχι
κράτηση
αναδρομικών.
Καθαριότητα και φωτισμός πέρασαν κατά πλειοψηφία
μική παρακ
νόμου οι μειώσεις αρto
αλλά τέBη
ψηφίστηκαν
Με πρόσφατη νομοθετική διάταξη
ηκε πλαφόν στις μη
δρομικές
κρατήσεις προκειμέ
φυτά κάνναβης,
ύν πολλές
άξεις. Η
20 μέτρων
συγκαταλέγοντ
σχετική διάταξη προβλέπει ότι η αναδ
γυάλιν
έλη όπως χρήσης πεζοδρομί
ική κράτηση
ρέπει να ξεπερνά μη
ργαστη κα
γάμου, ΤΑΠ,
της παροχής στη
υς 864,5
άλλεται, εφόσο
αποχή αυτή δε
ξηραμένα φυτ
ξεπερνά
αγορές, το τέλος
βάρους 2.090 γραμ
Σε κάθε περίπτωση
μηνιαία
Υπηρεσία, όπως είπε, άτησε αυξήσεις με
5%, δασικά προϊό
ολίτευση ζήτη
κράτηση δεν μπορεί
μείζον
δισκί
ω. Έτ
δηγηθεί στην
λληφθ
γγελέα Πρωτοδι
Δράμας.
δημοτικος σύμβουλος κ. Χαραλαμπίδης
αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών
Δήμου Δράμας
ελάχι
νάκριση ενήργη
ποχής-Νέας Δράμας,
ευρώ λόγω της αναδρομικής εφαρμογής
Ασφάλειας Δράμας
καμία μείωση
υπέστη
για πρώτη
ρικές Δη
ίου) μέχρι
ριο-0
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΣΠΑ. LEADE
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
νόμου
ΝΑΡ. ΝΕ.Τ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η πρώτη παρ
50 ευρώ
στο μηνο Δεκεμβρίου 20
parpet.g
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 225210
Φεβρουαρί
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα