Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ης: Στα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4805ΤΤάρτη02.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Η ινδική GMR
Καραμούξης:
Σταϊ)κούρας
και η ΓΕΚ
Η ανάπτυξη προύπόθεση για
Οι φόροι εcτινάσσοwmν τιμή
ΤΕΡΝΑ υπέβα
τραπεζική υγείο»
λαν προσφορά
του πετρελαίου θέρμανσης
για το Καστέλι
Big deals χαιεπενδύσεις
Η εταιρία
ΤΕΡΝΑ υπέβαλαν προσφο
έου αεροδρ
απόσχονται>€10 δισ.
Καστέλι της Κρήτης, σύμφowα μ
της ινδικής εταιρίας, αναφπροϋπολογισμού
ευρώ, πάρει
λλες αναβολές από
Φεβρουαρ
ρίως μετά
από αιτήματα
ενδιαφερ
Ετι καλείται αλλαγές
Μείωση 2,6% στον
Κλείνει το εργοστάσιο της
πωλήσεων
PepsiCo στα Οινόφυτα
ιgeία PepsiCo
πguωρεί στη διακοπή της λΕ
ις της αγοράς» δήλωσε
γενικός διευθυντής Κεντρικής
στην εφοδιαστική αλaσίδα
των PepsiCo, Christophe Guille.
Η εταιρεία, για
ανcςrαία απόφαση για την εταισίας έξοδου στους 65 egγωg6μενοπgoraειμένου να αντιμε- υς σαν μονάδα.
Μείωση 2,6% σημείωσ
«Το 2017 προσφέρει την τελευταία
εuxαιρία για τη χώρα
6 eμπ6gιο της χώρας
είναι το μήνυμα που μεταφέρουν στην ουβέρνηση στελέχη
φέτος
της αγοράς, τα οποία συνομιλούν
με wτουργούς το
πωλήσεις
νδυση υπό.
θετική για το ξόχρεο
Μέγαρο Μαξίμου. Τα ίδια στελάχη υποστηρίζουν πως μπορταστήμα
εί να φαίνεται δίσnολο, αλλά είναι εqιxτό να αιμοδοτηθεί
του χρόνου η ο
μία με
περισσότερα από 10 δισ. ευρώ
βιβλία
υχθούν
ιλόδοξοι στόχοι ανάπτυξη
θετική το αξιόχρεο της τρά- η πώληση
edit positive,
σημειώθη
πεζας (credit posi
ιδή θα ήσει τη ρευστότσούπερ μάρ
ολοκλήρωση της
ueφάλαια της Εθν
πώλησης
Οπως εξηγούν, "είναι μονό- σεις
Προσθέτουν
πακέτου μετοχών
θα περιορίσει
ΕΛΣΤΑΤ, ο
πωλήαπό το xλμα, της ΜνητοΕθνική Τράπεζα
Αστέρα
ραιτέρω τις
ΕΣΠΑ μέχρι
Παλλάς Βουλιαγμένη
στην δραστηριότητές της, σύμφωνα
ρου, από
ησης,
Holdco
αναδιάρθρωσης το "πmeέτο Γιούνκερ" της
Investm
6 (4,9%
ύσιμα
SARL έναντι τeeGτου 299
θα επιτρέψει στη διοbητή επενδύσεις
που συνοδείουν ανασχηματισμός
τρόφιμα
τά- ευρώ, αναφέρει ο οίκος πιστολ.
της eοτιάσει ωτοκλειστικά
ή. βγούμε
από το τε
ρισμένες
πνο (4,5%), μεγάλα
ής αξιολόγησης Moodys
(Moody's Cred
σmpιόη τές της στην Ελλάδα»
Outlook).Ο οίος σημειώνει ότι
ντικά (2,1%