Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
582.45
μονάδες
Πτrσn 147%
otenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9076 ΕΤΟΣ 32
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ 24 ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΝΔ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ
για τις «ρυθμίσεις»
ΣΥΡΙΖΑ
των στεγαστικών δανείων
Σελ 2
Γ. ΝΤΑΙΣ ΕΛΜΙΠΛΟΥΜ
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα
γα το χρέος στο
Eurogroup
ΝΕΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ
Σελ 5
24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ
Αποχη των συμβολαιογράφων
Πόσο πιο κάτω
Νέα μείωση του κατώτ
σθού στον ιδιωτικό τομέα απαιτούν
για 3η συνεχομενη εβδομάδα
στές για τα εργασιακά,
ριγράφετα
σε εσωτερικό
έγγραφο φωτιά που κοινοποιήθηκε στο Eurogroup του Ιουνίου 2016
με την ολοκλήρωση της
πρώτης
αξιολόγησης. Το σχετικό έγγραφο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜ
ήρθε χθες
φως μέσω της Εκθε
σης του Γραφεί
Προυπολογισμού
Δεμένα τα πλοία
της Βουλής
Τονizετ
ποθέσεις αυτές
στις 24 Νοεμβρίου
των δανειστών έρχονται σε πλήρη
υβερνητικές θέ
σεις για τα εργασιακά και βάζουν
ραγμάτευση για τη
φωτιά
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ 7 ΜΗΝΕΣ
Β' αξιολόγηση οποία θα επαναλη
Ραντεβού με το θάναΤο
φθεί στις 14 Νοεμβρ
Ειδικότερα, ό
ς προκύπτει από
έγγραφο, οι θεσμοί ευθέως an
τούν ο κατώτατος μισθός
μην εί
προϊόν δ
ραγμάτευσης από
ς εταίρους αλλά
τους Κο
3.940 προσφυγων
διαμόρφωσή τ
οφασίzετα
2017 κα
από το κράτος
μετέπειτα να αποτελεί ένα μοναδικό
ποσό αναφοράς χωρίς να περιλαμ
βάνει τα επιδόματα
ωρίμασης. Μά
λιστα τούν ο κατώτατος μισθός
Επιστολή FIFA σε ΕΠΟ
να αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε
συμβάλει στην αύξηση της απασχόγα προσωρινή διοικούσα
στη μείωση της ανερλησης
γίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα την
επιτροπη
αύξηση της ανταγω
ότητας
Ο λογικός