Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΓΕΝ ΕΘΛΙΑΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
Τα κλάματα της
Ελένης στην Ανδρο
Και ο
Μάκη D σελ. 19
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Φύλλου 683
Κλείνει σπίτια το sexting στη χώρα μας
ΙΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙE
ΣΤΟ ΣΕοι σελ. 12
«Βόμβα»
ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
Ασθένεια
μυστήριο ΤσεaeΑφ
αφήνει παράλυτα Μεγάabe
EUoxναν Τρόφιμα στα
άδεια σούπερ μάρκετ
στην Ελλάδα
D σελ. 8
σελ. 14
Ενημερώσαμε για δύο περιοχεs
σελ. 13