Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 01.11.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5614
Τι συμφωνηθηχε με τους δανειστές για τον εξωδιχαστιηό συμβιβασμό
Ο δανεισμός χριτήριο ένταξης στον εξωδιaαστwo
«Ναυαρχίδα» της επένδυσης είναι το παραλιαxό μέτωπο
Το σχέδιο ανάπτυξης του Ελληνικού
«Ναυαρχίδα» τής επένδυσης είναι το παραλιαxό μέτωπο με
Honda:
ενίσχυση των εγκαταστάσεων της μαρίνας, επέκταση της
Ανοδος 38,6%
παραλίας και δημιουργία δύο οικιστικών περιοχών: η μία
στην περιοχή του Αγίου Κοσμά η άλλη πριν από τή
στα καθαρά
μαρίνα. Επτά χατοικίας, έντεκα
όσημα,
περιοχές χέρδη
μια μεγάλη εμπορική περιοχή ένα καζίνο είναι τα βασι
κά «συστατικά» του masterplan της Lamda Development το β' τρίμηνο
ΛΑΜΔΑ -2,62% για το ΕAnνιxό
Η Hond
αxοίνωσε σήμερ
μια απότομη άνοδο
κατοικίας αναπτύσσονται περιμετρ
Χέρδη για το δεύτερο έτος
Οι περιοχές χαρη
Hά του π
ενώ οι εμπορικές χρήσεις «oxo
Χαοίτσης: Κεφάλαια
μείωση
υμπούν» στο μέτωπο της λεωφόρου Βουλιαγμέν
από τις
«κλήσεις
11 δισ. θα «πέσουν»
ης. Το βάρος πέφτει στο παραλιακό μέτωπο, στον
συνδέοντ ελαττωμαTakata
σχεδιασμό του οποίου χυριαρχούν ένας πύργος
στην οικονομία φέτος
κατοικιών δίπλα στη μαρίνα κι ένα ενυδρείο.
τρία εμφάν
ύψους 177
ς τρεις
ις 30
μηνες
aττεμβρίου, έ
127,7
ς έτους
κέρδη
38.6%,
Αλλαγές στους Βασικούς
μεταδώ
Market
Τα έσοδα τη
ητοβιομ.
Κανόνες των Δεικτών
ηχανίας
Το σχέδιο τη
βέρνησης γ
τη δημιουργία ενό
γεν από 3,62
326 το
μοντέλου βιωσι
doττυξης με
από προσέλευση
FTSE/Χ.Α
θα αφήνουν αξιόλογο
με συνέντευξή
gγός Οικονομίας
Honda σχεδίαξe
βάλει στην
Τουρισμού Αλέξης Χαρίσης, σημειώνοντας ότι στην
Η Συμβουλευτική Επιτροπή εσης
Δεικτών θα πρ
άnon σχεδόν
aοtτeύθυνση αυτήν αισχυρή ένεση ρευστότητας
θα πρ
τών FTSE/Χ.Α.
βασίζεται
1 δισ.
σχετίζονταν με τ
προβλημα
ς πραγματική owονομία», μεταδίδε
Βοισιxούς Κανόνες
του Μαρτίου
oόσαxους
Ο αρμόδιος
ΕΣΤΙΑ υφυπουργός συμπληρώνει ότι
& Υπολογισμού
Σεπτεμβρίου
ναxλήσεις.
0 δισ. προέρχο
πgόγgαμμα δημοσίων
FTSE/Χ.Α.
ηση θ
ΕΣΠΑ,
από τη δημιουργία
ίοι θα ιση σουν από
κατά την τελευταία ημέρα
βάθμισε τις
χρηματοδοτινών εργαλε
πόμενη εξαμηνιαία
αναθ- διαπραγμάτευση
δοκίες
έσοδα όλου
ργοποιηθού
Eώgηση τον Μάιο του 201
Μαρτίου 2αι του Σεπτεμ
έτους
3,40 τρισ.
2016». Αυτά αφορούν στην
βρίου. Αλλαγές
θεσης θα
ροηγούμενη
τίμηση για
Ταμείου Συμμετοχ
Ταμείο Emχείρηματwoτ.
Τρέχο
Έκδοση
φαρμόζο
3,75 το
Ωστόσο
κλείσιμο της
δρίαση
ο πρόγραμμα «Εξow
της κέρδη θα αυξη8.
6.0 Περιοδική της τελευταίας Παρ
ούν eaατά 25 δ
415 δισ.
Μαίου
ΝοεμΑναθεώρηση
λόγω της μείαxη
6.1 Η αναθεώρpη της σύνθ. βgίου