Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
των συλλογικών διαπραγματεύσεων grά το
61% των Ελληναw
ο ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4804 Τρίτη
01.11.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Moody's
Wind Hellas
Αύξηση τιμής
Τι χερδtει η Εθνική από την
Αύξηση κεφαλαίου 25 εκατ
στα 4,5 ευρώ
πώληση του Αστέρα
από την
μετά το ομολογιακό
Deutsche Bank
Αλλάζει το τοπίο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Η προηγούμενη τιμή στόχος
4,30 ευρά.
ΕΛΠΕ: Αύξηση πμής στόχο
από τη
Deutsche Bank
Η Deutsche Bank πoοχώρη
oεύξηση της
στόχου για την μετοχή
4,50 ευρώ μετοχή,
4.30 ευρώ προηγουμένως,
Αντι Τ000ωπεία
Υπογράφεται η
Αναβλήθηκε η επίσκεψη
εμπορuκή συμφΠΕΦ
Ετwwερ στην Αθηνα
ωνία ΕΕ-Καναδά
ρογραμμάτισμένη Μαζικής Ενημέρωσης ότι η
ίσxεψη αναβλήθη
λόγω σημερινή επισxεψη
του Επιτgέxταxτων 1ποχρeώσεων που όπου
Gunther Oettinger
προέχνμzν στον Επίτροπο. αρμόδιου
τη ψηφιακή
Οικονομία
Κοινωνία
αναδιαμορφώνεται στην προμηθ
νέο τοπίο
Η Αντuτe
βάλλεται
λόγω έ
ταυτόχρονα εξ αντανακλάσεως,
παbκής Επιτροπής στην Ελλά. υποχρεώσεων
που προέowαν ?κής
ργειας
μόνο, χαι στις ΑΠΕ, αναφέρθpε στις 26/10/16 απότο βήμα
δα θα ήθελε να ενημερώσει στ
Επίτροπο.
Την Κυριακή θα διΕξαθεί η
του 21ου Εθνιxού Συνεδρίου Ενέργεια nαι Ανάπτυξη του
τους waτgοσώπους των Μέσων
Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) ο
Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτο
Καναδά για υπογραφή
ικά ΣΠΕΦ) κ. Στέλιος Λουμάχης.
διμερούς
λεύθερου εμπορίου
Στο 5,26% αυξήθηκαν οι ίδιες
τοποθέτηση
εια δυστυχώς όχι μόνο δεν
πρόεδρο
Συμβουλίου
Λουμάκη αναλυτ
ΧΕ ως
ηgeαστες τις
αλλά παραδόξως
εξής:
μετοχές
ρίοδος
διανύουμε
χτυπά
ής Βαλονίας
αποτελεί μάλλον το κύκνειο ένεκα των εσφαλμένων για
Βέλsγ
άσμα του παραδοσwwού
κή χρόνια μηχανισμών wrτοrνοστην υπογραφή της CETA
ΔΕΗ ΔΕΗ -0,34% ή
διασφάλισης της
ετεύχθη
Η ΕΧΑΕ ΕΧΑΕ +0,22%
Χρηματιστηρίου
Αθηνών
στο χώρο της ηλεκτρικής
ρευστότητας που διαθέτει το
Μόλις
μφώνη
με τον
ότι στις 27.10.2016
Eurobank Equiti
ενέργειας. Η ταχύτητα των σύστημα χαι δικαιούται ο
πρωθυπουργό Τζάστιν To
προέβη στην αγορά 7.500 ιδίων
διεξαχθεί η Σύνοδος
λλαγών που Ειδwος Λογαoασμός τους
μετοχών, με μέση τιμή wτήσης Μετά
τις ανωτέρο αγοgές, η
ΕΕ-Καναδά αυτή την Κρα- e4,56 ανά μετοχή
λούνται στην Προμήθ
συναλλαγών 634.183,70
3.436.204 ίδιες μετοχές (5,26%
λογαριασμό
65.368.563
ώνετύωσης Οι συναλλαγές πραγματοπο
xοινών ονομαστικών μετοχών
Twitt
μέσω του μέλους του