Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ο ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι876
Αριθμ. 40591 mμή 1,50 e
Έτος 1230
Πλήρης εγκλωβισμός
Σοβαρη ατέλεια
Η απα
της Δικαιοσύνης
του Συντάγματος
για την
Προκαλεί ΕΕ
με την υπόθεση Μπαρόζο
Teduποφασισε Επιτροπή
Σήμερα
Της ημέρας
0τοιαδήποτε όμοιότηsanαι συμπτωματική