Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Η κυβέρνηση "καίει" τη συναίνεση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος ο Αρ. φtλλου 29378 Ιδρυτής: Α. Βλάχος
ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΜΕΑΡΤΕΜΙΟΥ
κυβέρνηση «καίει» τη συναινεση
ΣΗΜΕΡΑ
Αναστολή και άcι κατάργηση των εξουσιών Παππά-Αιφνίδια αλλαγή της πρότασης για ΕΣΡ, που
όμως απορριφθn
Παραδοχή
για το ταξίδι
επιχειρεί μετά
περισσότερα
ΠΟμένΙ» πρόταση για σύστασn του
απο Ν. Παππα
λίτευσης, το άρθρο 2α του νόμου επικεφαλής
διάλογο
προέβλεπε ότι
διαγωνισμό για xαινα αντιπροτεtvειτ
Ροδόλφο Μορώνη
σ' αυτό
λεοπτικό
άδειες δ
ργεinΓενική Γραμματεία Ενημέ- ριαλεcτικά
κiμα, ο πρόεδρο
ατικότητα αxαίεω κάθε περιθώριο
απορρι
Δημοκρατίας
ΧBεs, nxιβέρνnσn κατέθεσε
ρόταση νόμου
αυλόπουλο
ΑρτέμnΑρτΕ
αλογiαμέσ
Προέδρuν απέβη
διενέ
Λειτούργησε ξανά εκκλησία της Μοσούλης
Επικουρικές
νέος γύρος
ΠΡΟΕΔΡΙΚAΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
περικοπών
Προεργασία
ια ανασχηματισμό
aδρομικές κρατη
δουν από
αύριο περισσότε
από 248
ρισμού και ξεχωριστού
οξούxο, λόγω
τρόπου υπολογισμ
μικών περιοοπών
Ιούνιο. Ετσι για αριετούsnεπικουρκή
uβερνητικό
συνταξ
αύριο θα
κάποια λtyα ευρώ.
οποtaν το άθροισμα κύΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
300 ευρώ μεικτά μόλις ολοxωρtεl
Αύξηση ορίου απολύσεων
ζητούν θεσμο
σύνταξη θα επανέ
νόμο, δn
Οκτώβριο, ανάλογα
από τοoπob προέ
λαγές
Kown ασκηση
Κύπρου-Ισραήλ
Εναέριας μάχης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ MARFIN
Ομόφωνα αθώοι
Μοσoίληςμεταφέρθηκε από
ευθέρωση της πόλης απότσνζιwό
σλαμαού κράτ
οι δύο κατηγορούμενο
βόρειο μέ
πέντε upd.
είθερη,γιpω
whόμετρα από τη Μοσoίλη ετοιμάζε
ήτασημάδια από τοπέ
ανατmrνισλαμιστώ
ότο έδαφοs
αποτελεί πρακτική αποτισυμφερόντων Ιερου
Αυξήθηκαν
Ερωτήματα για την έρευνα του FBI
Σεργκέι Λαβρόφ:Amp
οι μαθητές
ροήλθα
από τη Χίλαρι Κλί
ά με 650.000
δύοxωρών
στα ιδιωτικά
στρατεία κατηγόρησαν
Γερουσία Χάρι
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Γυμνάσι
Δημοκρατικού Κόμμα
πρέmvσυζύγουστενής συνεργάτιδος
Κυριακή
-διορισμέ
Κυκλώνας:
βράδυ πέρα
FEL Τζαμs Κόουμ
2013 από
Ori aλλa
Κρήτηο μικρός
αποκάλυψnότι
αν από
ένα κόμμα
υπηρεσία πραγματοποιεl
γού Εξωτερικών
γύρω από 660.000
υποψήφιας προέδρου. έναντι
Αγορά περισσότε
πέρυσι. Από
ι πολίτες αντιλαμβάνονται πότε
βάζου
άτο,ότζρος
5.912 μαθητέ
Μετέωρο Πρόσφυγες
2015-2016οαριθμόs
πότε επδlδε
9.189
ιδια στιγμη
προσπάθεια εξαστη Γαλλία
γνώμης. Αυτό
μοθmτέs από 10.92
2015-2016
ΕΠΕΙσόδ
ρόχειρος καταυλισμός προσφύ2068, σύμστοιχεία από το σύστη
στηθεί
προσπάθεια να διορθώσει
Παρίσι Heατεδάφιση
καλα, την πpοηγούμενη
αύξηση
οσμέν εξίσου
εμφανές ότι πρωωραxό
εΒδομάδα, έστρεψε αλλού
ξεις,xατοδεκνιονταs
δημοαότητας, αφήνοντας ιστόφυγής από
λεωφόρου Αλεξάνδρας
16ιωτxά σχολεία,
Gazprom:Ανατροπή
ο εισόδημα της μέσns ελληνικής
από την εποχή που inανσκμn
ανηλίκους, μεταξύ
τιποΝτευσn οιxατρο, όμως, έχουν
κοπελες ηλικίας
αλλάξει.
γνώμη δεν εί
πλέον τόσο εύmπn,παρά
στήριξη, παρά μόνον περικυκλιμέδημόσια
απόαστυνομικές δwάμει
Σεισμός:Nύxτε
ωνίας περνοίw
πιέσουντηΒρετανία
όχ τρικ μιας χρή ms.
κεντρικής ΙταMας
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Συλλήψεις στην «Τζουμχουριέτ»
λά μάλλον θόρυβος γίνεται
εποχής Ανεξαιρέσουμε όoουςα σκο- πρόθημα
χρόνων, οποία,
κρούς,επανε
Φεβρουάριο
φονικού σεισμού
μειονέκτημα πρόεδρος τοEPO
ρόδρομοςΔαγτόWat
υπήρξε θορυBuδέ
πολλές πατquΔΕΗ- ΕΥΔΑΠ
πρώην αντιπρόεδρος
βερ- μέχρι
μήνες, αφού
rταλi
δηλαδή, συνομήλικο
ράδεκτης
σταδιοδρομήσουν στονΣωρο
έγονταςwα προσπαθήσουν
πρόεδρο τηςBouλής
τύπου από τmmβέρνηση Ερντογ
κάνουν απλώς τη δουλειά ποuτους
Δουλεμπορικό
σθέτοντας ότι αζημ
αφήνουνβαθιά
οδημοκρατική
πρόωρες εκλογές
ρακισμένο όχημα
στην Κεντρική Ευρώπη μέσω πτήσεTν
λογιστικά
ρικής εφημερίδας, όπου
θορυβώδnβio.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα