Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
logosnewootenet.gr ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9074 ΕΤΟΣ 320 ΤΙΜΗ 1.5 Ευρώ- ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
Σήμερα ψηφοφορία για τον νέο Περιφερειάρχη
Σελ.8
ΙΡΑΚΙΝΕΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΕΣ
1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Διάκριση με το Βραβείο Η φοροδιαφυγή Στην Αθήνα ο Ρώσος
Ζαχάρωρ για τον αγώνα μειώνει τα έσοδα
υπουργός
στον τουρισμό
τερικών
κατά του ISIS
ΣΕΑ 2
Σε. 6