Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ιδιοκτησία: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚHAΕΒΕΤ
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙΟΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΤΏΝΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩNΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣΟΔΗΓΟΣ
για τουsασφαλισμένουsστον0ΑΕΕ
Τι σχύειμετηvκατάργήσnτηsΒασικήsσύνταξης των 220ευρώ οOιαναγωγές τωνπαλαιώνεισφορών
σεεισόδημαoΠροsασφαλιστκή-φορολογική εξόντωσnοιελεύθεροεπαγγελματίεs
Σελ. 9
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«Αναμνήσεις από τον
Με αίτημα εκλογών
Ελληνο ταλικό Πόλεμο
στον ΠτΔ
Η 28η Οκτωβρίου
Ετοιμάζει κα
μέσα από τη συγκλο
Πρόταση μομφns
κατά της κυβέρνηση
ο Κ Μητσοτάκη
τα γεγονοτα
Σελ. 5
Σελ. 10
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΒτK»
Πολιτικό Βατερλό
στο ΣτΕ
θρίαμβο
Κινήσεs που θα περιορίσουν
Και καταστροφές
τον αρνnαKόαντiκτυπο ψάχνει
Γραφείο
το Μαξίμου
ΓΙΑΝΝΗΣ
Σελ.4
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο θρίαμβοsτων Ελλήνων
Σελ.2
Πόσο... κοστizουν
χουν περάσει 76χρόνια από τότεπου ο ελληνικόsλαός, υπότην ηγεσία του
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «ΒτK»
τα μπλοκάκια
Ιωάννη Μεταξά, είπε το περήφανο ΟΧΙ στον Ιταλό φασίστα εισβολέα. Η Ιστο
ρία του Δαubκαι του Γολιάθ, που επανελήφθη με θριαμβευτικό τρόπο για
"Κυβέρνηση
0Uρες στις εφορίες από
τηνπατρίδα μας στα βουνά της Αλβανias,Κατέδειξε στον κόσμο ολόκλnροuείναι
αΠΕΠΠlσμεVOUS επαγγελμα εS
Ικανόsνα πετύχει ο ελληνισμός άμα είναι ενωμένοsκαι αποφασισμένοs για τη ν
ανεπίδεκτη μαθήσεωs»
Σελ. 8
Kn.Hιστορία τηsΕλλάδαsείναιστορία θριάμβωνκα Καταστροφών, δυστυχώς! Διότ
η ένωση των ΕλλήνωνστοΑλβανικόEnosμετετράΠn αργότερα, την Περίοδο τηsΚα
ΜΑΞΙΜΟΣ
ΔΙΕΘΝΗ
τοχής και του Εμφυλίου Πολέμου, σε έναν νέο, αιματηρό Εθνικό Διχασμό. Ηιστορία
ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
μας, συνεπώs,πρεπεIναμαsδιδάξειότιότανοίΕλληνες είναι ενωμένοι διαπρέπουν
Ξεκίνησε στις ΗΠΑ
BOUλευτnsmsΝ.Δ.
ΚαιθριαμβεύουνΚαι όταν διχάzονταιοδnγούνταιστηvκαταστροφή,μεσημαντκότεn Unφ000ρlα
ρεsτηΜικρασιατική Καταστροφή και τον Εμφύλιο. Τα διδάγματα αυτά αsμαs νουθετήσουνγιαναμnν υποστούμε παρόμοιες καταστροφέsΚαιΠάλl!
Σελ.7
Μεγαλώνει το προβάδισμα
τηs Κλίντον έναντι του Τραμπ
Τώρα μπορείτε να μαsδιαβάzετε καθημερινά στον στότοποwww.vradini.gr
Σελ. 12