Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Η αξιολόγηση
στη σUXVOτmτα
του ΣτΕ
Απροσδιόριστεs, αλλά
αναπόφευκτες οι παρενέργειεs
τηs Βαριάς ήτταs
στιsσχέσει
τηs κυβέρνησης με τουs
δανειστές- Οι πρώτες ενδείξεις
και n τύχη τηs (τεχviκήsλύση9»
για τοχρεοs
ΣΕΝΔA5
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
HΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΕΕΛΕΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 23
Όροs διεξόδου
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
22ΧρόνιαΧωρfs
τον ΠάwnΧοντzέα
εθνική κυριαρχία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προετοιμασία
Ενώ χώρα απειλείται από παντού το πολιτικό
στvεπίσκεψn
σύστημα δίνει «μάχη» μόνο για την επιβίωση του ΣεμΕΣεο
Ομπάμα
Το «όχ» ειναι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
γλώσσα του ελληνικούλαού
Το αδιέξοδο
με το δημόσιο χρέοs
Συνηθισμένα τα
όχuδεχωρούν σε ακριβείς υπολοΑυτά
Τόσο που
αυτή η μικρή λέξη
γισμούς Συχνά είναι απρόβάττα.Ανατρέ
ΣΕ ΔΕΣ 8-9
να τους ακατασκευάζειο.Σάμπωςvuδημ.
πουvτην μέχρι τότε ισχύκαι παρ ησυν νέα
δεδομένα χλευάζουν τους συσχετισμούς
ουργεί ένα πριν, και ένα αμετά, Κανείς
δε γεννήθηκε ήρωας, κerνείς δεν υπήρξε
δειχνουν ότι η πραγματική
ΔΙΕΘΝΗ
έτοιμος να θυσιαστεί. Παρμένοιχωριστά οι
ζωή δεν είναι σκακιέρα και
κινήσεις.
μεταφυσικό εδώ. Ανητανέτσι τα
άνθρωποι σως να μην αλλάζουν
Η«Ζούγκλα»
πολύ. Κάθε καρυδιάς καρύδι είμαστε
εκατομμύρια άνθρωπο
αγωνίζονται
κάποιες στιγμέςβγάζουμετοvκολόμαςεocυτό,
θα ήταν απλά ηλίθιοι και το
του κότου Καλαί
Εφευρίσκουμελόγους για να το
σμου θαήταν το μοναδικό σενάριο ΑλλαΚαι τα ακροδεξιά
Αλλοτε συνειδητά,συχνά αυθορμήτως.Πάστεκάθε είδους τελεσίγραφο υπαινίσσετα
ντα όμως υπό την επιρροή ενός αιτήματος
πάντα ένα τέτοιο σενάριο Καταστ
ΠαDXMδα Ολάντ
καιμιας κατάστασης
πουθέτει την ατομική
Μαξανά
ξανά οι αρνήσεις των λαών το
μας ύπαρξη
σε δεύτερο πλάνο. Γιατί κάτι
κάνουνκουρελόχαρτο Στην πραγματικόππα
πιο σπουδαίο κρίνετα
α και το ΔεwΥπάρχε Εναλλακτική
Αλλά και
ις, τότε η επόμενη μέρα θασε βρει
ΤΙΝΑ στερείται
νοήματος για τους λαούς
κάπου κα
κάπως πληγωμένο
Νόστιμον ήμαρ
Κάθε Σάββατο
στBσελίδες του Δρόμου