Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

17oC, 12.00

20oC, 6.00 μ.μ.

www.enimerosi.com

15oC - Υγρασία 42%-54% - Άνεμοι: BA 3-4 μπ. - Ανατολή ηλίου: 7:47 π.μ. - Δύση ηλίου: 18:31

Παρασκευή 28 Oκτωβρίου 2016

Αρ. Φύλλου 4282

Óôç öïñìáñéóìÝíç ÎÜíèç ðÜåé ôï ÓÜââáôï ï ÁÏÊÊ

Ç ÊÝñêõñá ôéò
ðáñáìïíÝò ôïõ
ðïëÝìïõ ôïõ ‘40
Ôé ðåñéëáìâÜíåôáé óôç íÝá
ÌåëÝôç Ðåñéâáëëïíôéêþí
Åðéðôþóåùí ôïõ áåñïäñïìßïõ
É. Êáðïäßóôñéáò
Από τις Υπηρεσίες της ΠΙΝ και στην συνέχεια από
το περιφερειακό συμβούλιο θα περάσει και αυτή η
ΜΠΕ. Όμως η εισηγητική πρόταση έρχεται από το
παρελθόν και πάντως πριν τη χάραξη του αιγιαλού
και κυρίως τη δικαστική εκκαθάριση των σχετικών υποθέσεων που ακολούθησε! ÑÅÐÏÑÔÁÆ 9 >>

Χειροκροτήθηκαν
στην Κορακιάνα,
και το 9ο Φεστιβάλ
της Χορωδίας Φαιάκων
Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολικού κέντρου Κάτω Κορακιάνας. Ο κόσμος καταχειροκρότησε τους χορωδούς, που απέδωσαν τα έργα με
το δικό τους τρόπο, και συνέθεσαν συνολικά ένα εξαιρετικό μουσικό αποτέλεσμα με ρεπερτόριο υψηλού επίπεδου. AÖÉÅÑÙÌÁ 15 >>

€1

17 >>

Στην αρχική τους
φάση, στα ιταλικά
σχέδια προβλεπόταν
η κατάληψη της
Κέρκυρας ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις
στην Ήπειρο, για
αυτό και τις πρώτες
μέρες του πολέμου η
πόλη δεν δέχεται επιθέσεις παρά το ότι
βρίσκεται δίπλα στο
θέατρο των επιχειρήσεων και αποτελεί λιμάνι εφοδιασμού - άρα πολεμικό στόχο
πρώτης τάξης. 2&3 >>

Ïé ôåëåõôáßåò åéäÞóåéò áðü ôéò ïìÜäåò óå üëá ôá óðïñ & üëåò ôéò êáôçãïñßåò 18&19 >>
Ç áôæÝíôá ìå üëåò ôéò åêäçëþóåéò ôïõ ôñéçìÝñïõ 12&13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα