Πρωτοσέλιδο Αυγή: Σαμποτάζ διαρκείας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
ΠΡΩΙΝΗ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
WWWavgι.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 12723
ΤΙΜΗ: 15 €
ΑΠΟ ΤΗ Ν.Δ. ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Στα μέσα Νοεμβρίου
Σαμποτάζ διαρκείας
n συνέχεια
με τους θεσμούς
Ουσιαστική πρόοδος» σημειώθηκε στις συνομιλίες με τους θε
Γραφείο πρωθυπουργού
Τη Δευτέρα θα γίνει
σμούς για εργασιακά, δημοσιονομικά
και τη χρηματοδότηση του Κοινωνι
σαφές αν η Ν.Δ. ενδιαφέρεται για τη συγκρότηση
κού Επιδόματος
ης, οι εκ
κρεμότητες των οποίων παραπέμ
φθηκαν στην επόμενη φάση των συ
του ΕΣΡ ήνα τη διαιώνιση της αυθαιρεσίας
νομιλιών, στα μέσα Νοεμβρίου. Π
θανή έως το τέλος του έτους από
φαση του ΔΝΤγια παραμονή του ως
Τορπίλη στην προσπάθεια συγκρότητη Δευτέρα να συνεργαστεί για τη
συγκρότηση
χρηματοδότη
σης Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
του ΕΣΡ στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βου
και αποκατάστασης της νομιμότητας στον
λής που συγκαλεί ο Ν. Βούτσης μετά από αίτη
ΣΕΑ 10-11
τηλεοπτικό χώρο ύστερα από 27χρόνια ανο
μα που του υπέβαλε οΑλ. Τσίπρας
ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
μίας βάζει εκ νέου nΝ.Δ., ακόμnκαι μετά την
Τοπολιτικόάτούμενο για τη Ν.Δ. είναι «να κα
απόφαση του ΣτΕ. Αποκαλύπτοντας τα πραγ
ταργήθε
προηγουμένως- ο νόμος Παππά
Μπορεί μια
ματικά κίνητρα της στάσης της από τη στιγμή
παρ' ότι το ΣτΕ δεν έκρινε αντισυνταγματικό τον
νόμο στο σύνολό του. Βεβαίως, το πολιτικό επ
κεντρική τράπεζα
που ανέλαβε την ηγε
σία ο Κυρ. Μητσο
δικο είναι να παρασχεθεί στη Ν.Δ. ευχέρεια
να «ΤττωΧεUσει
n Ν.Δ
τάκης
να μη συμπράξει ποτέ στη συγκρό
τηση του ΕΣΡ
έσπευσε να προ
και, λόγω αυτού, να μην υπάρξει ποτέ αδειοδό
Ανάλυση του Κώστα Μελά
αναγγείλει ότ
τηση των καναλιών
14-15
θα αρνηθεί κα
ΣΕΑ 2-6
ΓΚΑΦΑ ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Φ. ΚΟΥΒΕΛΗΣ:
Το Ποτάμι έμπλεξε
Δεν τίθεται θέμα
τις ραδιοσυχνότητες
αντισυνταγματικότητας
με τις... ραδιοφωνικές
του νόμου
συχνότητες
ΣΕΑ 7,9
Ερχεται το
«ΟΙ ΡΟΜΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ I ΦΤΩΧΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ»
νομοσχέδιο
Οι υποτιμημένοι ήρωες
για τα δωρεάν
μεταπτυχιακά
της Κατοχής
Στα χέρ
α της Κεντρικής Νομο
παρασκευαστικής Επιτροπής το νοθέλουμε να πάψουμε να είμαστε τα μαύρα πρόβατα της κοινωνίας» ζητούν
μοσχέδιο που προβλέπει δωρεάν με
οι απόγονοι Ρομά που εκτελέστηκαν από τους Ναζί και ζητούν από την Πολ
ταπτυχιακές σπουδές και ορισμένες
τεία, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της θυσίας τους, τη μεταφορά των
μόνο κατ' εξαίρεση περιπτώσεις με
οστών τους στο ίδιο μνημείο όπουβρίσκονταιθαμμένοικαιοι υπόλοιποι αντι
τέλος εγγραφής που δενθαξεπερνά
στασιακοί που εκτελέστηκαν στις 5 Αυγούστου 1944 στην οδό Χαμοστέρ
500 ευρώ έτος.
ΣEA.19
ΣΕΛ. 19
ΒΕΛΓΙΟ
ΕΔΑΦΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πουλήθηκαν Hilton
Συμβιβασμός
Συνομιλίες Ακιντά
Μεγάλα Όχι
και Αστέρας Βουλιαγμένης
για τη CETA
Αναστασιάδη τον Νοέμβριο
Δύο ιστορικά ξενοδοχεία της Αθή
Στην απόφαση να συζητήσουν για εδαφικό κα
Την επίτευξη συμφωνίας μετα
νας άλλαξαν χθες χέρια. Το Hilton πέ
ξύ των τοπικών κυβερνήσεων του
περιουσιακό στο
Μοντ Πελεράν της Ελβετίας, από
ρασε σε σύμπραξη του Costa
μεγάλα Nai
Βελγίου για την ευρωκαναδική εμ
τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου, όπως είχε προτείνει ο
Navarino με Τούρκους
πορική συμφωνία CETA ανακοίνωΟΗΕ, προχώρησαν οι Ακιντζί και Αναστασιάδης. Π
επιχειρηματίες Το 90%
σε τελικά χθες ο Βέλγος πρωθυ
θανή nσυμβολική παρουσία τουγγ των Ηνωμένων
των μετοχών της
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΤΡΙΓΑΖΗ
πουργός Σαρλ Μισέλ. Ο συμβιβ
Εθνών Μπαν Κι Μουν στη συνάντηση
ΣΕΛ. 7
Αστήρ Παλλάς Βουλιαγ
σμός και άρση των αντιρρήσεων
μένης πουλήθηκε από το
Στη χώρα μας όλοι (μη εξα
της Βαλλονίας ήρθαν πάντως πολύ
TAIΠΕΔ στην Apollo
ρουμένων των φασιστών) δηλώ
αργά για να αποτρέψουν την ακύ
Investment Holdco, πίσω
νουν ότι τιμούν τομεγάλοoxι του
ρωση της προγραμματισμένης για
από την οποία βρίσκοντα
40, αλλά δεν τιμούν όλοι τα δια
Χθες τελετής υπογραφής με τη συμ
αραβικά και τουρκικά κεφάλα
μετοχή του Καναδού πρωθυπουρ
χρονικά μηνύματά του
ΣBA.13, 20
γούΤζάστιν Τριντό
ΣΕΛ 17
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 21

Τελευταία νέα από την εφημερίδα