Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔ
27 Οκτωβ
Τιμή 25C
Ποoi έχασαν τα
Μέσω ΕSM, ΟΔΔΗΧ
καράβια τους στη
μεγάλη τρικυμία
τραπεζών ανοίγει
πόθεση «χρέος
της ναυλαγοράς
Και «Τρύπες» στα έσοδα
Αρκετές εταpείες oότMθηκαν
unόηνnεσnτων τραπεζών.
μέσωχρήσηςπαραγώγων.
ΠΩΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ NPLs ΑΠΕ ΛΕΙΜΕΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Νέο σοκ στα ακίνητα
από τα κόκκινα δάνεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE
ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Περαιτέρω πίεση
ςήδn καταBoραθρωμένες
και nlσπανα, δείχνειότ οι ιμές των ακΜήτωνπέστηκαν
περατέρωέως κα κατά 22%ότανξεάνnoε nδια ερση
τιμές των ακM των στην Ελλάδα θα φέρει
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων Ηδnαπό το
των Κόκκνων» δονεωνκαΠροτούδαμορφωθαwοινέες
Anοψn
2009 έως
και το 2015
πτώση φτάνει στο 38%.
βάσεςτμωνστναγοράακΜήτων.Anστοxnαναμένεται
Με 3 δισ. από...
Ενωστεrέχnτης αγοράς δενοποκλείουνέως το 2018
ανάδραση της αγοράς στην Ελλάδα,Πουπέcτα
τα αποδυο ρια το
πολλαπλά από την προοπικimειστηριασμών,αλλά
Πόσο μας
διαχείρισης των NPLsσεάλλεςxώρες, όπωςnΙρλανδία
Β' ημίχρονο της
και από τοβάροςτουENOA.
διαπραγμάτευσης
8-910,
ΚΟστlσαν τα
2,8 δισ. ευρώ
Enστρέφουντο Νοέμβριο
Bloomberg
τα χρέη προς ιδιώτες.
BusinessWeek
Ο 30προοωπικότητες
ρθε δ
Το 17% της ΔΕΗ
αξιολόγηση,
Και το αντάρUKO
ρα από πολλ
του n.Σκουρλέτ
με τη μεγαλύτερη επιρροή
s, αλλά αφ
Μετά πώληση του
ΑΔMHEθαndρεσεpάn
μετοχοnonσnσημητρική.
στον τανητη
ροκαλ
μία πρω
wωρων δ
δnαμφισβ
Πόσο μ
τοUΣκλαβεmμε
2,8 δ
Μαρνόπουλο
Οκτώβρ
0,3 δισ.ευρώ μad
ΤΟΥΡΚΙΑ
Yelle
Dragh
Τα μέτρα
Πολιτικο, τραπεζiτεs και επιχειρηματίες πουμiaμόνο κουβέντα τουs
5,6 δ
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΤΑΝ
αρκεί για να αλλάξει πsαγορέsκαιπs παγκόσμιεs ισορροπίες
μέρει μό
ΑΠΟΔΙΔΕΙ
CLINTON
Ψίθυροι
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στουςaναλντέsτηςMorgansanley
ΗΠΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟmΝ
Artbeat: Toελληνκό comeback
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
Πονταρίσματ
χρυσό
Πετρέλαιο γι
σε ενέργεια δολάριο για επικράτηση Κλ