Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ρωτοβουλ
Μπύρος: «Είμαι σίγουρος
Ράμα.
της Δ/νσης Δε
ροβάθ
ότι θα πετύχουμε
Δημοκρατια
δευσης Π.Ε. Δρ
Καραμπετάκης
«Εγώ εδώ
Η a του 1922
Ανοίγει project
ήρθα για
να ενώσω
προς μίμηση
Γίνομαι Πολίτης
και όχι για να χωρίσω
HΑνατολική Μακεδονία
για τους μαθητές της
ανάγκαι της, αι ελεwεις της
β' θμιας εκπαίδευσης
Κ. Χατζόπουλ
Λυκειάρχ
του Ν. Δράμας
αι τήσεις τη
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Κλειστές οι εφορίες Σημαντική πίεση άσκησαν τα πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα του «Π.Τ
Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου
Δράμας και Καβάλας
Θετική έκβαση για τη συντήρηση
η πρώτη διανομή
την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου
από το ΤΕΒΑ
της σιδηροδρομικής γραμμής
όμενη Τρίτη
οεμβρi
άμας Κομοτηνής
Αυτοτελ
Περιουσιών των Νομών Δpaμας
Καβάλας, λόγ
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών του ΟΣΕ στον «Π.Τ
Σuνελεu
Υπογράφηκε η αποδέσμευση των χρημάτων για τα έργα του ΟΣΕ
Ενότητας Καβάλα
από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Νοεμβρίου
Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου
ηθούν αυτήν
Συνεδρίαζε
εβδομάδα ανάλογα
το Δημοτικό
ανάταξης,
ροδpομικης γραμμής μεταEύΔράμα
Συμβούλιο Δράμας
μαρικά, πελτές, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ
βρepικέ
ρήσια διάμα (όσο
νητό τηλεΔευτέρα
φωνο)
βή ημέρα και ώρα παραλαήπεδο Κραχτίδη, Δράμα.
οποία θα συζητηθούν Μεταφορ
Χρήστος
εγκεκριμένη αίτηση
βάρους λογους δεν μπο
Ελλάδος,
έργα στη σιδηροδρολάβει μέλος της οικογένε
έτους
ήνες τα έργα
Υπενθυμίζουμε
αναγνώστες μας, ότι
ρωτοσέλιδα Σεπτεμβρίου διακόπηκε η μεταφορά επιβατών με τρένο
ξύ άλλ
θες, ο
εξουσιοδότηση
από τη Δράμα
όλη την
της Θράκης
βουλος
ρακής
σχετικά
την Έγκριση
3.050.000
ικού Προσωπο
Δήμου Δρά
:01/20
Στο παλαιό ανακαινισμένο δημαρχείο
Δράμας στην πλατεία Ελευθερίας
2η Πανελλαδική Συνάντηση
αδειών
Χριστουγεννιάτ
Ονειρούπολης καθώς
Το Ιδρυμα Μακεδονικού
Εθελοντών του Let's do it Greece
Στις τρεις πρώτες πόλεις
ξύλινους οικίσκο
νων δρ
λογιώ
ο Δήμος Δράμας
Δράμα
Βραβείου απέκτησε στέγη!
ριοχη
ος άρση
δρος κ. Ευάγγελος
Σuνάγραφεία
ου Δήμου
ού Μήκους
νέστης Τερζής, ο ταμίας
δημοτικό
Δήμου Δράμ
ρος άρση επβληθέντος ρυανακαmσμένο δημαρχείο
εία Ελευθερίας.
ρόεδρος
ΟΤΑ Δρά
δημοτικός
έργου Οδοπ
ρίλιο, συγκαταλέχθη
στις τρεις πρώτες
ηλεκτροφωτισμό
δράσεις κερδίζοντας παράλ
ερες αριθμητ
τις περ
νέγερση κτιρίου
δραστικού χαρτη
υχία αυτή ήταν αποτέλεσμα της
απόφασης -γνω
γκριση τη
Π.Ε. Δρά
στυνομικούΤμή
Δράμα
μίας θέση
Αθλητικών Συλλόγων.
Βαρβά
μοδότησης τη
σχετικά
Χρ. Αrθηρο
ολογισμού
ής Εκατ
ερζής,
Χρ. Μαμσάκος, πατήρ Διονύσιος,
οιήθηκε
Δράμα
εγκαινίων,
βουλος κ. Ανέστης Χατζηκυp
ην τελετή
ερίνη Ιωση
μαρχος Δράμας κ. Χρ
λοςMαμσάκος,ωςεE op- δρος της
ργάνωση
Κέντρου Στήριξης Ρομά
ρογραμματισμ
πρόεδ
γγραφέας κ. Ευάγγελο
νόπουλος,
Δρόσο
Δράμας
Δήμο Δράμας.
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
για την
ΕΣΠΑ. LEADE
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
έγκριση
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Αξονα Προτεραιότητα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ικό πρόσκλησης
parpet.g
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 225210
ΑΑ ΟΠΣ
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα