Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
«Πάρτι» εισιτηροδιαφυγής στα μέσα μεταφοράς
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 27/10/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Αύξηση επισκεπτών 12% στην 31η KOSMIMA
Βορείου Ελλάδος
Ετήσια φθινοπωρινή συνάντηση του κλάδου
Να επιταχύνει τις πληρωμές προς την αγορά
κυβέρνηση
Ελληνική
Επιχείρηση ρευστότητα
Στατιστική
5 δισ. ως τα Χριστούγεννα
τη Eursat
Το Να επιταχύνει τις πληρωμές προς την αγορά, με όπλο το
1,7 δισ. ευρώ και το Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων,
έbμμα και χρέος
προσπαθεί τώρα η κυβέρνηση. Η απαίτηση του ΔΝΤ να
καταγραφούν και μη εκκαθαρισμένες οφειλές στη λίστα
πληρωμών κατα επόμενα βήματα.
Η πληροφορία ότι το Διεθνές Νομσματκό Ταμείο ήταν από
Εκδήλωση για το «Facebook for
επεμενε να κπογροφούν και
ετοθοραμένες onό το υπουργείο
Business» από το ΕΒΕΑ
Οκονομικών λη5πρόθεσμες υποχρεύσεις του
ος τους
φέσια τα 49 δισ. ευρώ
των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρή
Η ομάδα του Facebook στην Ελλάδα και το
(στοιχείο Αυγούστου, συμφωνο με
ΕΒΕΑ συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 2 Νοεμ
σεων (ΜΜΕ) και της ψηφιακής οικονομίας
το στα 8050 δισ. ευρώ στο
βρίου 2016 και ώρα 10.00-13.00, στο Μου
στο σύνολό της
σείο Μπενάκη (Πειραιώς 138, Αθήνα
εκδή- Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από
τέλος Σεπτεμβρου, όπως δεξpν το
λωση για την παρουσίαση του προγραμμα. άλλες επιχειρήσεις που έχουν αξιοποιήσει
στοιχείο της Κομισw, το
ς, όπως
ς: Faceb
k for B
Ψηφιακές λ
Facebook,
σης μικρομεσαίες επιχειρήσεις
προσελκύσουν νέους πελάτες, να ανατης δόσης
των 2,8 δισ. ευρώ
Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στο πώς το πτύξουν ην αναγνωρισιμότητα τους και να
Facebook μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αποκτήσουν νέες πωλήσεις.
ολιτική
τη λήξη
θειες
ελληνι
Γερμα
Αθήνα, σύμφ
Ες εκλ
της κρίσης
ργός ο
στροφή
προηγήθη
μικών Βόλpγκανγ
ως όσο
φθrνonώρο
νάντηση
στις αγοΣόιμπλ
βρεθεί ο Γάλλος
ρές.Ο
άλλου ΥΠΕΞ με
χύτερο
η Πρόεδρο της Δημοτεθεί η ρύθμιση
Ελλάδα πραγματ
χρέους
οχείας
τηρεί
Γάλλο
Γερμανό
ηθέντα
εση μ
ς με τη
ΕΚΤ, καθώς η
ργός Εξωτερ
ΥΠΟΙΚ
η Ευρώπη
Αλέξη Τ
Ζαν-Μαρκ Ερ
βολή κάθε
τη βοηθήσει
Ελληνα
ώδους
φερε, ειδ
την ελληνική
την ένταξη
δεδομένες