Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 27.10.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6- Πλατεία Ομονοίας): Τηλ. 459
6 FAX 210-3304613 .To. 1.00 E- ΕΤος: 20ο Αρ Φύλλου: 5611
Η Ευρωπαία επίτροπος Corina Cretu αναγνωρισε το λάθος στα δεδομένα
Δικαίωση της Στερεάς Ελλάδας από το Στρασβούργο
Σηματοδοτεί την υλοποιηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων
Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την
Στις 12
υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου
Δεεμβρίου η
τροφιμων μεταξύ της Περιφέρειας Αττνής (Π.Α.) συνεδρίαση της
και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής
Επ. Ανταγωνι
(Π.Δ.Α.) του ΕΦΕΤ για τα έτη 2016-2018
σμού για το
φυσικό αέριο
Τριετές
Πρωτδwολλο Συνεργασίας για τον uαλύτερο συντο
λεγκτιxών μ χανισμών, τη δ
λομέλεια της Επιτροπής
διαχείριση
Ανταγ
μού θ
στις 12 Δεxεμβοίου 2016 για
τικών, εποχια%ών αναγκών χαταγγελιών στον τομέα της
Γάλλος ΥΠΕΞ: Λύση στο
ασφάλειας
των τροφίμων υπέγραψαν στις 24
0-2016 η εξετ
σχετικής
ήγησης τη
μμόρφωση της
Περιφερειάρχης Αττικής τυρία Ρένα Δοίgo
Προεδρ
ημόσιας Επιχείρησης Αερίου
ος του Ενιαίου Φορέα Ελέμου Τροφιμων (ΕΦΕΤ) uόριο
Κυπριακο
Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) με
Αγροτικής Ανάπτυξης 551 VI12012
Ιωάννης Τσιάλτας,
στο Υπουργε
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), παρουσί
στις παραμέτρους ΟΗΕ
ης Επιτροπής, όπως
Ευάγγελου Αποστόλου
δεσμεύσ
2012,
λειτουργίας των ηλexp
δημοπρασιών αποτέλεσε αντι
aeίμενο
σης από μέρους της Επιτροπής,
ΕΣΗΕΑ: Το Mega εκπέμπει και
ολή σειράς ερωτμε την
ηματολογίων
επιχειρήσεις
εισπράττει και οι εργαζόμενοι
του κλάδου τη ΔΕΠΑ.
Στο πλαίσιο
αυτό, εaebύθηχάν
μένουν απλήρωτοι
ς 5892014, 5962014
σύστημα εγγύησης
ασφάλειας εφαρμό
618/2015
ελευταία η
κόσμος ήταν διαφοgeτιx6ς
στην Κύπρο
631/2016, με τις οποίες τροπ
απ' ό
μeροe, τον geL ο Γάλλος υπουργός Εξ
ετοιήθη
ορισμένοι παραμ
ρικών Ζαν-Μαρχ Ερό (J
Marc Ayrault)
δεσμεύσ
νάδελφof μιας
Τα Διοικητι Συμβούλια
έχει στη
μιλίες με
ναληφθεί με αοχική απόφ.
MEGA παραμένουν ατλήρ
Ενωσe
Ιωάννη Κασουλίδη, θα
ήγηση
ΕΣΗΕΑ.
πρόεδρο NGO Αναστοeouάδη
ναντηθ
η Επιτροπή
ΕΤΙΤΑ) σας 2αλούν
σμήμα τη
όλους σε συγκέντρωση
έχοντας έσοδα από τις δια
ημίσeις
έχοντας ήδη
μαρτυρίας την Τετάρτη, 26
Ο Γάλλος
νέντευξη
δεσμεύσ
ρεύσει 40
μμύρ. Οκτωβρίου στις
της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος, Κώστα Βενιζέλο,
ρώ στους τραπεtxούς πρωί στο μέγαρο της Alpha
ιλές έχο
σημειώνει ότι,
πρόσθ
Υπeν0υμίςe
σχετικά ότι η
του λογαριασμούς. Παρ
ΑΛΦΑ.
λική Μεσογε
εισήγηση ό
είναι δεσμευτική
ωτά οι υπάλληλο
σταθ. Σταδίου 40)
θέματα
ίζουν προκλήσεις άνευ προηγοιημέ
την Ε
ροπή Ανταy
μού παραμένουν απλήg
Είιαστε αλληλέγγυ
ασφάλειας, εξαιτίας της τρομ
ρατίας, της παgάνομης
σμού, η
αδελφους
νησης αλλά
δεδομέν
uιώντας
σης», καταγγέλλουν οι δημοMEGA. Κανείς μόνος του
της διαδι κασίας
Εργατική λαίλαπα»