Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26665 ΕΤΟΣ 87
Σχεδόν 1,5 δισ
Ερχονται τα 2,8 δισ. ευρώ
ευρώ Πάνω το
στόχο τα καθαρά
στην Ελλάδα
έσοδα του
Ο ESM ενέκρινε την εκταμίευση της υποδόσης
προυπολογισμού
ληξιπρόθεσμα
ληρωμή
φειλ.
μαύρους 5,440
λογισμ
ρω παρ
ο εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος
δικό λογαρ
ι πρωτογενούς πλεονάσματος
ρόθεσμων
ληρωμή
3,0726
ρώ την ίδ
ρίοδο το 2015
Ο Κ. Ρέγκλινγκ
α πρωτογενές πλεόνασμα
χου γ
φράξει τη
1,907 δ
Παράλληλα, μεγάλη
για τη
eβαση
483 δ
ξιπρόθεσμ
φειλώ
υν το εννεάμη
χο σημ
ό δημό
ν τακτικού προϋπολογι
θα έχει θ
δραση στην ελλη
Αυτό προχύ
μία. «Ελπίζο να συ
λογισμι
η καλή συνεργ
με την ελληνική
λεόνασμα στη γενική χυβέρνη
βέρνηση, έτσι ώ
η δεύ
λλειμ
ρώ, έ
ση ύψ
ρη αξιολόγηση
904 δ
λοχληρωθ
ραιτέρω βήματα για τη λ
όχου του προϋπολ
ν 2015
για το
Διευθυντή
Αν η χυβέρ
2016 για έλλειμμ
023 δισ.
ο Συμβούλιο Διευθυντών τ
Σημειώνεται, τέλος
φαρμά
Αναλ.
ηση συνεχ
ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε
ο ESM
ρογραμ
ρυθμίσ
ου συμφωνηθή
Το ύν
ων χαθαρ
με το προ
ρινε την exταμίευση της δόσης τ
χταμιεύσει μέχρι χαι σήμερα συνολ
λογισμ
ESM, η μεγέθυνσητης ελλη
γραμμ
2,8 δ
ρος την Ελλάδ
την Ελλάδα. Ο
31,7 δ
μίας θ
χυνθείτη
37,824 δ
Ο Διευθυντή
ESM, Κλ
EFSF (Ευρ
η χρονιά χαι η:υβέρνηση θα
κατά 514
υρώ ή 1,4% έν
ορεί ν
γχλινγκ, στη σχ
μός Χρημ
ωτικής Σταθερότητ
ση του
ξεχινη
δοση οι
Η σημερινή
σημερ
ν 2,8 δισ.
απόφαση
Ελλάδ
3,5 δ
για την
αμίευση
θυμίζεται ό
α 2,8 δ
λογισμού ανήλθαν σ
ευρω α
ότι ο ελληνικός λαός χά
στά τα δύο Ταμεία του
γαλύτερου
υρώ σημ
2-NAA
δύο τιήμι
35,248 δ
στη μεταρρύθμιση της
της Ελλάδ
με την εφαρμογή τω
που συνδέοντα
Η κυβέρνηση ο
μίευση των 2,8
ν. λλη
5 προαπα
ύμενων από
Κεφάλαια 500
ις κλειδιά στ
ρρύθμι
λεί αναγνώριση πως η Ελ
δισ. ευρ
της μ
θα χρησιμο
της δ
βέρνη
ή πρόοδ
ξυπηρέτηση
εκατ. ευρώ για τις
ν χρε
σης των τραπεζών, τη
με την έ
δισ. ευρ
xταμιευθού
ου μπορουν
ΜμΕ εξασφάλισε
συλλογής εσόδων. Εχουν γ
γ%ριση της εχταμίευση
ξιολόγηση για τη
Eurobank
Να μην ξεπουληθούν για «φίxουλα» κομμάτια του
Δημοσίου ξεκαθαρίζει ο Π. Σκουρλέτης
ύψους 500
για τη στήριξη τ
ών επιχειρή
τομίας έχει εξασφαλ
bank μ
μεγάλων διεθ
υς μήνες πήραμε πολ
Αλ. Τσίπρας
ν αφαιρεθούν κερδοφόρα
την Ευρώπη
όλο το
συνεργ
ς. Αν μπή
ψίχουλ
μιο, δ
«Εκλογές το
ς προτερ
όχερδήθη
Επιλ.
μικρές, μικρ
σαμε ζητήμ
χρόπου έχ%ρε μούσαν
ασήμαντη συμβολή στην αποπληρωμή
φθινόπωρο του
α, δουλέψαμε μ
ργός Περιβάλζήτη
ρα,η Ε
πρώτη
ραπέζι, χωρ
ρυφή ατζέ
Ενεργ
ς, ΙΙ
στρατηγική που υπηρ
ης, Χαρ
ρωτοβουλ
ου Ευρωπα
ύ Ταμ
σχέδιο ιδ
ησης του 17% τ
Επενδ
ρογραμμ
Επίσης, έχανε ιδ
ρη αναφορά
τηση με δημ
γράφους απ
της ΔΕΗ
λου (65%
αι ενταγμένες στο Ε
ησης του ΑΔΜΗΕ
μοντέλο απο Κρατ
συμμετοχής
την Ευρωπ
Σχέδιο για την Ευρώπη
διατήρηση
ην Ελλάδ
ην αιγίδα της
στη στήριξη
οίο, όπο
στο ενεργεια%
ς της Ευρ
αστάσεις χαι α
ρλέτη
ην Ελλάδ
χε στο Μέγαρο Μ
χειρήσεω
λεί σημε
στην Ευρώπη
λο των Ελληνικά
τυχημέν
ργός, Αλέξης Τ
χή της Ε
ησε, δε, ότι έ
ρχές τη
Πετρελ
η πλειονηφ
Στη συζήτηση κυριάρχησαν η προσφυγ
δυασμ
ης εβδομάδας, με την ολ
ευρωπ
η xpιση
α που
σης υ
λήρωση της αξιολόγηση
του Δημοσίου είναι θορ
γραφη την Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Με 26,819 δισ. ευρώ «έκλεισε» το ταμείο το 2018
  Σύμφωνα με το ετήσιο ενημερωτικό δελτίο για το Δημόσιο Χρέος και τον Δανεισμό του υπουργείου Οικονομικών Κατά 25,871 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου κ&alp
 • ΟΗΕ: Στο απυρόβλητο οι πλούσιοι από την κλιματική αλλαγή
  Ο κόσμος πορεύεται προς ένα «κλιματικό απαρτχάιντ», όπου οι πλούσιοι πληρώνουν για να γλιτώσουν από τα χειρότερα αποτελέσματα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, ενώ οι φτωχοί επηρεάζονται σ&t
 • «Καυτή» η ατζέντα του G20 στην Οσάκα
  Η σύνοδος κορυφής της G20 στην Οσάκα, που αρχίζει την Παρασκευή, θα διαδραματισθεί κυρίως στα παρασκήνια, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακανθώδη ζητήματα: την εμπορική σύγκρουση μεταξύ της &Om
 • To «East Med Act» φέρνει πιο κοντά Ελλάδα – Ισραήλ – Κύπρο και ΗΠΑ
  Με την ψήφο της συντριπτικής πλειοψηφίας των παρόντων μελών της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας ανοίγει πλέον ο δρόμος για την κατάθεση του «East Med Act» στην ολομέλεια του Σώματο&sig
 • Αλμα της απασχόλησης των ρομπότ μέχρι το 2030
  Τα ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσουν 20 εκατομμύρια εργαζόμενους στη βιομηχανία μέχρι το 2030 παγκοσμίως, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, ενώ παράλληλα &a