Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Κρατικό φέσι 8 δισ.Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
wwwimerisiagr
Μεyά.lοι
ΟΔΗTOl
Καρδιακά
NATIONAL
προβλήματα
GEOGRAPHIC
Noμnε.lίοιες
YΤΕΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΩΣ
HARVARD
1940-41
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Η Boon
Ελλάδα,
ΔΩΡΕΑΝ
Καρδιακά
r ροβλήματα
Εκθεση της Κομισιόν βλέπει νέο «κρυφό» χρέος 3 δισ. ευρώ
«Δεν πουλάμε για... peanuts»
Hxnρή διαφωνία
Σκουρλέτn για τις
iδιωτικοποlnoεις
Οι λn'πρόθεσμεs οφειλές του Δημοσίου
προs Tous προκαλούν ασφυξία στnν αγορά
ντηση στο Μaεμου
εκτόνωση της
κρίσης. Ο υπουργός
ο Προjun0ειπές και εταιρείες
Χρέη Δημοσίου προς ιδιώτες
απέδωσε κλίμα
του Κρατικού linxανloμou
στους αντιΠάλους κυβέρ
3.615
3,019
νησης. Υπέρ των
1,412
Σύνολο
Με το σταγονόμετρο ακόμα
Θ. Δρίτσας σελ.7
χρέους
προς ιδιώτες
Φορολογική Ακαδημία
σελ. 5
Σια θρανία κάθονται Διαπραγματεύσεις με σοβαρές διαφωνίες
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Μπλόκο από τρόικα στο Τέσσερα
01 εφοριακοl και
oi τελωνειακοί
roadshows
ο Μαθήματα για νομοθεola και την
σχέδιο για τα αδήλωτα
έως το τέλος
Jaτα τεχνολογίας με
του έτους
ο ο δανειστές επιμένουν στη φορολόγηση
τελεσματικοtλς ελέγχους
ακροebow κεφαλαίων με συντελεστή 90%,
ενώ η κυβέρνηση προτενει φορο50%-6095
chips σης διεθνεic επενδυσελ. 6
αAγκdaaω το rayuμα οφειλών των ελεύθε.
ρων επαγγελματιών περικοπές
επιδομάτων για την εξεάρεση 760 εαιοελ. 4
Επανεκκινnon
Σενάρια για «πάγωμα»
του «Εξοικονομώ
znτα το ΤΕΕ
χρέους 25 δισ. ευρώ
προγραμματίζονται το τfλος
Ηλεκτρονικό δ/xτυο γιa την κατασταθερό εrντάaο μaδrdoτημα 25-30 ετών
τwowράτcςnpoτεtvouw ανταλλαγής με ομόλογα
sστο Λονδίνο σελ.3
να "κλειδώσει» χρέος που acroυνσmτomomς
αποτελεί το μεγάλο στοstnμα, εmonμαivet ο
του TEEEΣτασινάς σελ.27