Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ιο. αυξήθηHαw τα ληξuτρόθεσμα χρέη στα Ταμεία.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο -ΤΦ:1.00Ε Α.Φ. 4800Taάρτη 26.10.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Παπουτσάνης:
Με απόφαση του Διowητιχού Συμβου
Για φερόμενη ζημία
στις 15/11 για
Αθώος ο Ροβ. Σπυρόπουλος για απιστία σε
ΟΠαναγιόηςΤσούτσαςαναλαμβάνει
επαναγορά
βάρος του ΙΚΑ
Γενικός ΔιεhwτήςEmμέρωσης ΕΡΤ
ιδίων μετοχών
PAΡOUTSANIS
Η Παπουτσάνης χαλεί τους
(Και για το 1,7 δισ. ευρώ
μετόχους τη
γενική συνέλευση την Τρίτη
Νοεμβρίου 2016
09.00
γραφεία της
χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών
Βαθύ Αυλιδος
Λαμίας
Δήμου Χοusιδ
μόνο θέμα ημερησίας διατάξeως την έγκριση προγραμ
Βωβός:
αγοράς ιδίων
μετοχών
Αλλαγές στη
Το ομολογιαHό χαι η «εξυγίανση»
μετοχική
που μένει στα χαρτια
σύνθεση δύο
Παράδειγμα
φυγή Ετα, με μεγάλη
φαίνεται πως
η πολι διαφις 14 Νοεμβρίου, η έκτακτη
εταιρειών στο
ημισμένη
ξυγίανση
Γενική Συνέλευση της ΜΒΔΤθα
πάλαι
ποτέ ιας εταιρείας
συνεδριάσει πgouειμένου
ακινητων Μπ. Βωβός ΒΩΒΟΣ
σutητήσει την έκδοση μετατρέ0,00%
Διεθνής Τεχνική
μολογιακού δανειο
(ΜΒΔΤ) xαθος το σχέδιο που ύβους 49 eυgώ, που πgοβ
από τη
μφωνία
ξυγίανση
προωθ
ρυθμού
χελώνας,
Η νέα
ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική
Το ΕwG ενέχρινε την εκταμίευση των υπολοbων 1,7 δισ
σύνθεση δύ
ιδωτwoπoήσεων στην ενέργεια και τέντε αλλαγές στο νόμο
EXAE.
Jumbo, Follie
για την ΥΠΑ δ60rε από τους θεσμούς «πράσινο φως» για
ΕΧΑΕ -0,87%
1 δισ. ευρώ.
5,19% στις 21 Οκτωβρίου
Νέες, υψηλότερες τιμές-στόχους τμή-στόχο στα 88 ευρώ από 8,6 Το «πράσινο φως» προς τον την εκταμίευση του συνόλου
για τις μετοχές
των ΟΠΑΠ, eυρώ για τη μετοχή του ΟΠΑΠ ESM (Bug οπαbκό Μηχαν- των 2,8 δισ. ευρώ.Οι εxπρόΠαράλληλα, μετά τη
bo ΜΠΕΛΑ +0,54%
σμό Σταθερότητας) «έδειξε
eωτική διμόσια πρόταση
Folli Follie θέτει η HSBC
στόχο γ
το EuroWorking Group που Οικονομιών
Ευρτης
στό της MCA Orbital
έκθεσή της, οποία
τη μετοχή της Folli Fol
πραγματοποιήθpε το βράδυ ωtώνης εξέτασαν τα
Global
Holdings
σύσταση «buy»
για τις τρεις 26,5 25 ευρώ ενώ νέ
της Δευτέρας σε ό,τι αφορά στοιχεία του Σ
μβρίου
ξήθηx
14,5 ευρώ από
73,97% από 73,52%
13,167 mpώ για τον τίτλο της
προηγουμένως.
Ειδικότερα,
bo ΜΠΕΛΑ
+0,54%.