Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Αριθμ. φύλ-40585 IT μη 1,53
Κολυμβήθρα του
Βαρύ το τίμημα
Δυνατά
χαίzομμουνιστιχα
για τους Bρεταννούg
Σιλωαμ ή Λέσβος
Νέες διατροφικές
συνήθειες των Ελλήνων
Σημερα
Της ημέρας
Αντί για όπλα... πληκτρολόγια
στη ΝΔ