Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚ
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 270. ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 130
Αριστεράς
20 εργάτες νεκροί
Maζiκές πορείες
θέσεις για το Συνέδριο
στους ΟΤΑ μέσα
της νεολαίας Κομμουνιστική
στον πόλεμο
Απελευθέρωση
«Ναι» σε πρόσφυγες!
σε δύο χρόνια
oil 12-13
«Επαmς» ο Τσίπρας,
ο λαός δεν ζητιανεύει
Η γενιά των
και τρόπο
100 ευρώ!
έξοδο από των δnμουγκλονιστικά είναι τα
της ΕΕ.
στοιχεία για τις συνθήκες
Εντής των πλαιmων tης Εupωχρέους και τη δια«Νάιν» για το χρέος
ακραίας εκμετάλλευση
Και μοθωτής φτώχειας στην
ντων moκrgqλai
Ελλάδα, που κατά κύpολόγο
αναγκαίος ο αγώνας
πλήττουν τηνEολαiα. Ηδη στον
ιδιωτικό τομέα 126.956 έργα
για τη διαγραφή του
ζόμενο αμείβονται με μεικτό
Kim που να μπορεί να πουλnBτi
μηνιαίο μισθό έως 100 ευρώ!
Συνολικά 343.760 εργαζόμε
διαζύγιο τον
νοι αμείβονται με μηνιαίους
tou prμntoxής
μισθούς από 100 έως και 400
ευρώ μεικτά. Δηλαδή, πάνω
από 470.000 εργαζόμενοι
Boon.
παίρνουν αμισθόs Κάτω των
400 ευρώ! Πολύ κάτω, ακόμα
σελ. 210από τον αuποκα
των νέων κάτω των 25
ετών, που αντιμετωπίζονται
Συνέντευξr
ρατσιστική. Πρόκειται εργα
Τnλεόρασn μόνο για πλούσιους
ζόμενους με σuμβόoες εργασίας μερικής απασχόλησης η εκ
περιτροπής εργασίας 2-3 ημεΠαω από το σκληρό
πόλεμο της νέας και
μερικών ωρωντηΕβδομοδο.
Παλιός διαπλοκής,
Moo-Εργαζόμενο. μισο ανέρτου ΣΥΡΙΖΑ και της
γοι μία εικόνα της επετεινό
ΝΔ, κρύβεται ηβασική
μενης μισθωτής δουλείας του
Κοινή mpaδomen
21 αίωνα.
Και η
Σήμερα συναντούνται ξανά οι
Εμπόρευμα, που μπορούν
ΗΛΙΑΣ ΣΜΗΛΙΟΣ
ας. Αντικείμενο; Το πως θα πέ
να το παρέχουν μόνο
Μαζί μπορούμε,
μεγάλες μονοπuλlaΚές
έτσι ώστε να ανηστοonΒούν
ηττοπάθεια τέλος
Του Δημήτρη Σταμουλη
αφήσουμε να τους περάσε:
Σε 6-7
σελ. 15