Πρωτοσέλιδο Έθνος: Άφεση χρεών από τις τράπεζες για τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«Οι μεγάλοι
Οι επιχειρή
Ο Νομός
έρωτες δε
σεις σε ΑΤΤ
Καρδίτσας
προσφέρουν
κή και Μακε
είναι ανεξά
ασφάλεια»
δονία είναι
ιρεοίοs
ντλητο πε
λέει η πρω
ο... κινητήρ
διο εξερεύ
ος μοχλός
TaγωνισΤρla
νησης: Κα
στη «Ζωn
των εξαγω
μΠΟς, ΠΟΤα
μου», Κατε
μια, λίμνες
γων με «Πρω
ρίνα Γερον
Taθλητn
βουνά κα
κολου
τα Τρόφιμα
μοναστήρια
Η «ΖΩΗ ΜΟΥ»
Ο ΕΡΩΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 23/10/16
€ 2,00
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Αφεση χρεών
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΣΤΟΥΣ
από τις τράπεζες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
ΔΡΑΣΗ
για τα «κόκκινα» δdνειa
ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ'
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Σε απευθείας διαπραγμάτευση με τουs δανειολήπτες θα λαμβά
νεται υπόψn n πτώση τηs εμπορικns αξίαs του ακινήτου και θα αναπρο
ΜΙΧΑΛΗΣ
σαρμόζεται αναλόγως το ύψοs τηs οφειλns για το υπόλοιπο του δανείο
ΓNATIΟΥ
μειώνοντας σημαντικά το ποσό κάθε δόσns.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΩΣ 80% ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑΧΩΡΙΣΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ 5% ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΏΣΗ
ΤΙ ΕΞΟΡΗΣ
ΥΣ Δ
ΟΙ POL ΔΙΑΡΡΟΕΣ
ΚΑΙΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΟΑΚΕΛΟΙ
ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΤΏΣΑΝ ΤΟ ΣΤΕ
»2ο-21
ΜΕΓΑΛΑ
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
TΟΥΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΟ ΧΡΥΣΟ
ΣΤEOAN
ΕΚΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΕΒΕΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΕΑ ΠΡΟrΖ
ΤΟΝ ΚΑΣΙΔΟΚΏΣΤΑ
ΤΟΥ ΓΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
Ο ΜΠΕΝ ΑΦΛΕΚ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ
HΓΡΟΘΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ
ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ, ΑΛΛΑ