Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
gr c200
ΟΙ Προκλήσειs
Ερντογάν
δεν είναιλόγια
Από την αμφισβήτηση
στην έμπρακτη
τηs συνθήKns
τnsΛωzάννns
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΥΔΕΝ ΝΕΩΤΕΡΟΝΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΣΕΛΙΔAS
ΟΠλειστηριασμόsτnsΧώραs
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
συνεργασίας και
πρέπει να ματαιωθεί
n«ολιστική έννοια
τηsανάπτυξns
Επιταχύνεται εκποίηση με μεσολαβητή μια επικίνδυνη
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Κυβέρνηση και συνένοχο ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο
Πόσο κοντά είμαστε
σε μια παγκόσμια
σύρραξη,
ΣΕ ΔΕΣ 5-9
ΔΙΕΘΝΗ
Υπάρχει
πλειοψηφία στsΗΠΑ
ΠΟUθαστήρzεμα
αριστερή Πολιτική
Νόστιμον ήμαρ
Σε έναν KUKεάναραγδαίωνεξελίξεωνΚαι ναρΚοθετήσεων Που σταχεύουν στη «λιγότερη Ελλάδα», oi
Κάθε Σάββατο
Ζωντανές δυνάμεisτouτόΠΟυναΠαρέμβουνΚαιναΠροβάλουνέναν άλλο λόγο μα διαφορετική Προοπική