Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
PwC: Πώς θα ανακάμψει η εγχώρια αγορά κατοικιών
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 22110/2016
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 24
Αρ Φύλλο
Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
EAEE: Η αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης
απαιτεί συλλογική προσπάθεια
Βορείου Ελλάδος
Γιατί είναι κρίσιμη για την κτηματαγορά η ρύθμιση του χρέους
παράθυρο
Πνίγεται στους φόρους
το στοίχημα ανάπτυξης του real estate
Πλήγμα να τις ΑΕΕΑΠτονέο φορολογικό καθεστώς λένε
στην αγορά real estate. Το χάσμα σης πμές αγοράς
πώλησης τα αντικίνητρα και το «παράθυρο» για αλλαγες του Τρ. Αλεξιάδη. Γιατί είναι κρίσιμη για τηνκτηματαγορά η ρύθμιση του χρέους
αυτό και η αποψη συμπερΥπουργείο Υγείας: Δεν επανέρχεται
σμάτων από τη toνή πρtrν
συνάντηση στελaών της αγοράς
ταν σχεδόν ίδια με αυτές
Το εισιτήριο των 5 ευρώ
ακούγονταν το προηγούμενο χρόδρος του οργανισμού RICS Habs
Δεν υπάρχει θέμα επαναφοράς του εισιτηρίου
πεντάευρω" θα επανέλθει καθώς η κυβέρντων 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία των νοσο- ηση δεν έχει προχωρήσει στην θεσμοθέτηση
Γmης Γκόνος που την παρουφioκομείων και στις δομές του Πρωτοβάθμιου
ισοδύναμων μέτρων για την εξεύρεση
σε "Ακούστηκαν γκρίνιες οι πορίΕθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ)
περίπου 20 εκατομμυρίων ευρω
που τα λέμε κάθε χρόνο,
Τη διαβεβαίωση αυτή δίνει η πολιτική ηγεσία
Εσπερίδα
δυστυχώς δεν έουμε βρει λίσες
απαντώντας σε σχετική φημολογία η
οποία Η κυβέρνηση εμφανίζεται να έχει προθεσμία
κυκλοφόρησε
ως τα τέλη Οκτωβρίου α
την τρόικα, προ
με θέμα «Ευρωπη
κειμένου να βρει τα ισοδύναμα, διαφορετκά
Σύμφωνα με αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, το θα επανέλθει το εισιτήριο
Κίνδυνο
και Προκλήσεις»
βούργ
λογων προσφ
ς Ευρω
γών της ΑΔΕΔΥ
Επιτρ
αϊκής Επιτρ
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
ροσδιοριζο
είχε δια
Κων Δ
σχετική
μότητα
μάτων
Συμβο
ης Ευρώπης,
ργός Εργασίας Γ
η Προσφυγή τη
Κατρούγκαλος,
Τουρισμός:
Χάρτη, όπως
πολύτως σεβαστές
Γερ-mania για,Ισπανα
περιπτωση
ωνiζεται για την
κατώτερου νομ
στροφή
αλλά και αύξηση 74%
μενη διαπραγ
ρωTων μνημο
μενης
η για
ρρύθμισης
για Ελλάδα
μβατότητα
μολογiα της En
χρόνων
Υπουργός δήλωσε
η κυβέρνηση
τροπής,