Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 22.10.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5607
Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
Θεωρητικά, προχειται για σωστό μέτρο
Ξαφνικό," κούρεμα απελείμλιάδεςμιnρομεσαίους
Η διάταξη που ανάβει φωτιές στο draft του
Με ληξιπρόθε
σχεδίου νόμου για την εξωδικαστική διευθέτηση
σμα, διαφθορά
και ενέργεια
Πώς η ρύθμιση χρεών μπορεί να δημιουργήσει
περισσότερα προβλήματα απ' όσα λύνει. ξεκινά η Επιστροφή στη φιλοσοφία του νόμου Δένδια ζητά ηαγορά
αξιολόγηση
Σεινά από αύριο, μετά από
φόβο για φέ
της διπλανής πόρτας θα οιμούντα
χιλιάδες μικρομ
λεύθερο
χειρήσεις
διωτoαγμάτευση
της δεύτερης
μολόγησης
λματίες, εφόσον ψηφισθεί ως έχει το προσχέδιο του
KΥΣΟΙΠ: Πρόσθετα
για την εξοδι%αστική διευθέτηση χρέους του υπουgγείου
Σύμφωνα με
μίας-Σύμφ
έχει δοθε
φορείς
μια -μικρή ή μεγάλη
Κονδύλια 970 εκατ. για
βού ξεκινήσουν από την
επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας χριθούν βιώσιμοι με
Παρασκευή και το πρόγραμμα
διαγραφή χρεών
συναινέση τουλάχιστον του
διαμορφών
απασχόληση το 2017
60% των
ιστωτών τους,
οφειλές τους.
:30 Ελληνική Ετ
Συμμετοχών &
(ΕΕΣΙΙ) (Τσακαλώτος)
12:00 Ληguτρόθεσμα
Ενέργεια
13:00 E
αίδευση
Φίλης)
«Παγώνουν» οι χρεώσεις για
10:00-17:00 Διαφθορά
ΕΣΠΑ 2007
Τελ πουλος
το τέλος ΑΠΕ
ΕΣΠΑ της περιόδου 20142013, η
ρεία υλοποίηση
θα λάβει η χώρα μας
2017, εξεταστη
Ενέργεια Κτηματολόy
Κυβερνητικό Συμβούλιο Oxονομιxής Πολιτι ής
χρεώσεις για τις διαφορ
«Πάγωμα»
KΥΣΟΙ.Π
δρίασε σημερα, Πέμπτη 20
Ειδικού Τέλους Meίω.
τηγορίες
Ozτωβρίου 2016, υπό
Κυβέρνησης
φώτο δεxαήμερο
σης Εt4τομπώ
Αερίων
αφορά στην ολοκλήgωκή
ΕTMEΑPaέλος
χρειάζ
ΕΣΠΑ 2007-2013, σημ
θητε πως
ελeto
παρέμβαση
στην Ε.Ε. θα
φέστεon
ισχύουν σημegι, αποφασισ
ΕΤMEAP, δεν μπορ
2017, εντούτοις στόχος της ΚΡβέονpης
i πάτο μπορ
απόψε η Ολομέλεια της Ρυθοποιαδήποτε άλλη
woΕμόπτες μέχoι το τέλος
έχουν κλείσει όλε
επιτευχθεί ο στόχος
ολοής Αρχής Ενέργειας
παρέμβαση
2016, σύμφωνα με τις οδηγίες
χουν ήδη δοθε
λήρωσης τη
ιολόγησης έως
(24,87 ευρώ μεγαβατώρα
το τέλος Νοεμβρίου, όπως έ
γείου Οι
μίας,
Ευκλείδης
δηλύσει πρόσφα
δο το
Τσαxαλώτος, ή θα επιβεluω8θμική χρέωση
Χαμηλής τάση
ιόδοξοι (αναλυτές
8,13 ευρώ ανά
για τις λοιτές καταναλώσε
και ξένοι οb200, που βλέπο
παμέρο. χαμηλής τάση
ερήσεις