Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ελάφρυνση χρέους μείωνε τη βούληση για μεταρρUbμι0εις
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4797 Σάββατο 22.10.2016
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ε: Αμετάβ
Προσωρινή Σύνταξη
Amτο στα 51,8
Τι ισχύει για δuτηγόρους, μηχανικούς
δισ. το όριο
δεν μπορεί να είναι αλά χαρτ
και γιατρούς
Διαπραγμάτευση για
Στις 20 Οeτωβρίου 2016
ηwό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν
ιατtπωσε ίρρηση
σης σε ο
στότητα (ELA) προς τις ενηνι(51,8
ευρώ έως
την Τeτάρτη
Νοεμβρίου
μετά ατό
αίτημα της Τράπεζας της Ελλάτάβλητο ανώτατο όριο
αντοrvw.άτη σταθεροποίηση της
eξύν, λαμβανομένων
0 αντιμαχόμενες" πλευρές
Λιαρέλης: ΕξασφαλμΑισιοδοξία από nυβερνητιχές
σμένα και εγγυημένα
πηγές για τα μηνύματα Ντράγκι
τα δίνει τον ΑΝΤ1
"Θετική" χαρακτηρίζουν
Eurogroup, χαβάς θα aτοoβεί
λέχη την αναφορά δική της αξιολόγηση
Ντράγκι στην ανάγκή άμεσων
χρέος βιώσιμο.
αποφάσεων για το Ελληνικό Κατά τα ίδια βερνητικά
χρέος.
Ντράγκι έστειλε
Kugίως, εστιάζουν στην επισηαυτή τη φάση
μηνύματα
προς τις δύο αντιμαχόμενες"
xού τgαπsom ότι η ΕΚΤ δεν θα πλευρές, δίνοντας χρόνο
διαφορές μέχρ
τις σχ
αναλύσεις
ΔΝΤ ή
μέσα Δευεμβρίου
Απόλυτα eξασφoduομέν
Ομίλου
ξυπηρ
κοί, δήλω
Επανεxaινούν σήμερα οι συζητήσεις με τους θεσμοίς στην
σύμβουλο
Τελεσίγραφο στους απατεώνες
Αθήνα, ενώ ο Τσίπρας Mέπει Ολάντ
και Μέρκελ στις
Στρατής Λιαρέλης,
Βρυξέλλες για αξιολόγηση
χρέος. Πρώτο μέτωπο η
στην Εξεταστική Επιτροπή
εκταμίευση του 1,7 δισ. ευgo. Tήρηση τον συμφωνηθέντον,
της Βουλής
διερευνά τη
στελνουν οι ασφαλιστικές
δανείων
το αίτημα του πρωθυπουργού
μιμότητα
όμματα
Δυτλό μέτωπο
της β
IΥει σημε
τούμε
Ενημέρωσης από
«Η απάτη δεν
ένα έγκλημα
ρα στο σ έλος της αξιολόγ. Στις Βρυξέλλες, ο
Τράπεζες
τρειών όχι μόν
χωρίς θύματα», σημείωσε χαgχρέους. Στην υργός
ριθώριο της
ίδιος
βαθμίσουν την ποιότητα των αxτηgιστιaά η Μαgγαρίαx
Αθήνα, οι θεσμοί και το Συνόδου Κορυφής, συναντά
aατάθεσή
ελέγχων αλλά
ήσουν A
δανεισμός
owονομwh επιτελείο wwιτον γαλλογεαμtw6 άξονα
δραστικά τον αριθμό τους
επι- της ΕΑΕΕ, συμπληgώνοντας
στον νουν τον πρώτο γύρο δίνοντας έμφαση στο θέμα
βεβαutheΕ Σκατά τη χθεσινή πως θύμα
της απάτης
συζητήσεων για τα προαπα
του χρέους,
νημερωτueή εκδήλωση
ασφαλιστικό
η Ένωση Ασφαλ
πρακτικό δάν
νιών Εταιρειών Ελάδος, με
καταβάλλουν μεγαλύτερα τιμή
θέμα την ασφαλιστική απάτη
από όσα πρέπει.
ματα