Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

www.enimerosi.com

20oC, 12.00

21oC, 6.00 μ.μ.

19oC - Υγρασία 8%-96% - Άνεμοι: A 1-2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 7:41 π.μ. - Δύση ηλίου: 18:39

Σαββατοκύριακο 22 & 23 Oκτωβρίου 2016

€1

Αρ. Φύλλου 4278

Ïé èñýëïé êáëÜ êñáôïýí 300 ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí ðïëéïñêßá

7 >>

Ê
Ê
Á Ïé í á . . . å é
Ï ëå Ýø
èÝ éóôñ
>
åð ôïí á 1 7 >
ìå ôÝñ
Áó

Ç Fraport
öôéÜ÷íåé
ôï íÝï
master plan
ôïõ áåñïäñïìßïõ
Οι άνθρωποι της γερμανικής εταιρείας και του Ομίλου Κοπελούζου είναι
κάθε μέρα στην Κέρκυρα και ετοιμάζουν πυρετωδώς τις προϋποθέσεις παραλαβής. Μέχρι τέλους Ιανουαρίου, λένε, θα έχουν εγκατασταθεί και στα 14
περιφερειακά αεροδρόμια. 2&3 >>

Ïé ôåëåõôáßåò åéäÞóåéò áðü ôéò ïìÜäåò óå üëá ôá óðïñ & üëåò ôéò êáôçãïñßåò 18&19 >>
Ç áôæÝíôá ìå üëåò ôéò åêäçëþóåéò ôïõ Óáââáôïêýñéáêïõ 12&13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα