Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Θέλουμε λίγα
Ο Γιώργο
από τους πολλούς
Αμβροσίου
kai oxi Πολλά
σχολίαζε
από τους λίγους
Σελ 3
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ743 ΕΤΟΣ 13
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
18 χρόνια απραξίας
Αναξιοποίητα παραμένουν τα 520 στρέμματα που παραχώρησε το
Καρποχώρι στην Κτηνιατρική σχολή για να φτιάξει αγρόκτημα
Ενώ ο Δήμος Σοφάδων ζητάει την άμεση αξιοποίηση ή την επ
στροφή του αγρού, το Πανεmστήμιο Θεσσαλίας μετέφερε την έκτα
ση στην Επιτροπή Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεmστημίου!
Τι μπορεί να υποκρύπτει μια τέτοια απόφαση
Ολα αυτά, δικαιώνουν την ΑΛΗΘΕΙΑ που στις 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
έγραφε ότι το περίφημο αγρόΚτημα είναι μια μεγάλη αμαρτία...
ο Την ίδια ώρα οι φοιτητές εκπαιδεύονται μόνο σε ζώα συντροφιάς
και όχι σε παραγωγικά ζώα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με την
παραγωγική διαδικασία της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας
Σελ. 7
Συνάντηση στο Καζαναριό Πήρε πτυχίο Κωνσταντίνα
Η απόσταξη του
Πτυχιο στα 50 της
τσιπουρου είναι
χρόνια από τη Θεολογιμια ιεροτελεστία
Σχολή πήρε Μουκαι πρόσκληση
ζακώτισσα nθοποιός
του Βασίλη ΚαπΚωνσταντίνα Μxanλ
νογιάννη να βρε
Ο πατέρας της που
θούμε στο καζα
ηταν στρατιωτικος στο
ναριό της Λοξάεπάγγελμα, είναι από
δας δεν θα μπο
την Καρδίτσα και
ρούσε να μας
αφήσει αδιάφο
μητέρα της απο τη
Λάρισα
Σελ. 13
Σελ. 12
Αθλια εκμετάλλευση
Η αλήθεια για τον Ε65
Ο Ε65 είναι αντα
Ελληνες
γωνιστικός δρόμος
εργοδότες στη
προς την Ιόνια Οδό
Γερμανία εquε
Οι ιδιώτες που
ταλλεύονται απά
κατασκευάζουν την
νθρωπα τους
Ιόνια οδό, θέλουν
Ελληνες μετανά
δική τους την
στες που
πελατεία
ψάχνουν μια
Αν χάσουν όλη
καλύτερη ζωή στο
την Ηπειρο θα
εξωτερικό
χάσουν ένα
σκασμό έσοδα
Σελ 6
Σελ 5
Καραγκούνικο, ένα ανθεκτικό πρόβατο
Μια σημαντική ημερίδα διοργάνωσαν ο
Δήμος Παλαμά και ο Αγροτικός Συνεταιρι
σμός Προβατοτρόφων Καραγκούνικων
προβάτων
Αναδεixθηκαν για μια ακόμη φορά τα
πλεονεκτήματα των Καραγκούνικων προ
βάτων τα οποία εκτρέφουν σήμερα 50
Κτηνοτρόφοι στο νομό Καρδίτσας Σελ 14-15