Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ο Παρασκευή 210
κτωβρίου 2016 Αρ. φυλλου 674
Σε απόγνωση Μαριάννα Ντούβλη, ζητά βοήθεια από την Interpol
ΜΕ-ΙΚΑΝΟΣ
12-13
«Δεν ξέρω πού βρίσκεται και αν Ζει»
ΔΗΛΩΣΗ-ΣΟΚ ΤΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑ
ΣΕ ΑΘΛΙΑ ΨΥΧΟΛΟΠKHΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
Μαρτύριο δίχως
Τέλος για τους
στον Κοντομηνά
γονείς του
Βαγγέλη
Ο πόνος έκανε Κλέφτη
Dσελ.7
Εάφριζε το φούρναρη του χωριού Dσελ.6
σελ.25