Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΙΔΡΥΤΗΣ Γ. ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ 30ο.ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ7263-ΤΙΜΗ Ι€
ΕΛ.ΑΣ. γιόρτασε
Το αλκοόλ
LUσσωρευμένα τα
τον Προστάτη της
προβλήματα στο Ρίο
Στο Δημόσιο
Μέτρα ελάφρυνσης
μακροχρόνια άνεργο
Ita τους δανειολήπτες
του ΟΕΚ που
μένουν άνεργοι
ΣΕΛΙΔΑ 4
Την ένταξη των μακροχρόνια
νέργων σε ειδικά προγράμματα α
θανατηφόρα
πασχόλησης στο δημόσιο τομέα
προβλέπει τροπολογία που κατατέ
θηκε στο νομοσχέδιο του υπουρ
πτώση
γείου Εργασίας για την Κοινωνική
45χρονου
Οικονομία
Σύμφωνα με την τροπολογία, ο
λεπτομέρειες (φορείς υποδοχής
στην Αγυιά
κριτήρια επιλογής και ένταξής
τους σε αυτά, διάρκεια και όροι
ελευταία
πνοή άφnoε γίρω
τις 5xθ
μα ένας 45χρ
πασχόλnonς κλπ) θα καθοριοθούν
Έξω Αγtιάτης Πάτρας
νος άνδρας
ε ΚΥΑ ενώ φορέας υλοποίησης
ς άνδρας έπε
θα είναι ο ΟΑΕΔ και τη διαδικα
οία θα εποπτεύει το ΑΣΕΠ
ης πολυκα
t διέμενε καικα
Παράλληλα ορίζεται ότι τόσο η
παράταση
σύναψη
Η Αστυνομία ερευνά
σύμβασης μέσα στο ίδιο ημερολο
γιακό έτος, όσο και μετατροπή
τέτοιων συμβάσεων σε αορίστου
Ερχεται βροχή
θεωρούνται άκυρε
ερχεται μπορα
Τραγικό τροχαίο
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΕΙΑΔΗΣ
Δεν μας
Miaγυναικaνεκρή
ενδιαφέρουν ο
σε Αίγιο-Δtaκοπτό
Τραγικό
μικρο
Αίγιο,xθ
όγειη
οφειλέτες αλλά οι
Συγκεκριμένα, απόάγν
μέχρι στιγμής
Ο καιρός από σήμερα
Αθήνα οuγκρούσuusε με ΙΧ
αυτοκίνr
μεγάλοι»
μέχρι και την Κυριακή
Αποτέλεσμαfiτ
μιαγυνα
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 7
Η σύγκρ
οδηγό
εγκλωβίζει
ΣEΠΟΚΕ 2016-2017
ΠΑΝΘΕΟΝ
τραγικό θ
Εναρξη της
Αφιέρωμα στον
Βρείτε μας στο Facebook ως
αλίκαςέx
το βαρύ έχασετονέλεγκoμε ό
έληξε
Γεγονότα Αχαϊας
Στοστιμείοέφταo
μικο της
Πατήστε «Μου αρέσει» & τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Στέλιο Καζαντζίδη νέας χρονιάς
οδρόμων
θενοφό
θα φροντίσουν για την ενημέρωση σας
ΣΕΛ. 10
ΣΕΛ. 12