Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Θηλιά 33,6 δις στα Ταμεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αριθμός φύλλ
μή: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ Κ Α
ΕΠΙΧΕΙΡ Η ΜΑΤΙ Κ Η ΕΦ ΗΜΕΡ Ι Δ Α
Έτος: 92
26.191
Κυριάκος Μητσοτάκης
εξαγωγές
Νίκος Βούτσης
ΚΑHΠΑΝΑΚ
πρόεδρ
της Ν.Δ
Προεδρ
της Βουλή
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ
Κυβερνητική απόπειρα
Νέα άκαρπη προσπάθεια
ΕΛΛΑΔΑ
ηθικής εξόντωσης δικαστικών
συγκρότησης του ΕΣΡ
[2009-20151
800.000 νεόπτωxοι λόγω μερικής απασχόλησης μειώσεων μισθών, χαμπλότερωνσυντάξεων
σήμερα στη
Βαθαίνει nφτωχοTIoinσn στην Ελλάδα
RealEstate
Προοπτκές για επενδύσες
επόμενο χρονικό δ
το ΕΚΑΣ, τις οποίες έχουν επιβάλ
λικές στερήσεις, ενώ 3,828 εκατομμύρια
ορατός είν
έως 3 δισ. ευρώ από ΑΕΕΑΠ
τα μνημόνια
λίτες
ριθμός
ροι συν
Μιλούν στη «Ν» οι επικεφαλής
ριτικά με το 2009- ζουν με τον κίνδυνο της φτώφτώχειας που πλήττει τη χώρα. Με τη μερική απα
ολιτώ
ου θα αναγκάζονται να επιβιώσουν με
των Grivallia, Πανγαία και Dimand
σχόληση να καταλαμβάνει μερίδ
στην Ελλάδα και οξύτερο από κά
εισοδήματα τα οποία θα κιν
χειας. Οξύτα
νται στα ορια
ρόβλημ
ςΕυρωζ
ς εργ
ΥΠΟΙΚ: Πλήρωσε ληξιπρόθεσμα
του νέου τρόπου υπ
on οξύτατ
θών, την ενεργοπ
τυπώθηκε αλλωστε
δείκτη
ς φτώχειας, με τον σχετικ
αναμένει την υποδόσn
επεξεργ
λογισμ
διαδεδομ
2015. Περ
λnθυσμ
Υπερκαλύφθηκε ο στόχος για τις αποπληρωμές λnaρόθεσμωνΧρ
θως ξεπερ
τα 2 δισ. έως 309, που σημ
οδέσμ
συνολικά της υποδόσης των 2,8 δισ.
Η «Ν» αποκαλύπτει ποιες είναι οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές σε κάθε φορέα
Γραφείο Προυπολογισμού της Βουλής
Φορο κεντρική λιτότητα
9nλιά 33,6 δισ. στα Ταμεία
διο Κρα
λογισμού 2017
ρίζετ
τευξη του στόχου για πρωτογενες πλεονασμα
75% του ΑΕΠ
σύμφωνα με το τρέχον
Υπερχρεωμένοι ιδιώτες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, επιχειρήσεις
Προγραμμ
Βουλής,
ράλληλ
την τακτική των καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. 3
Στο ιλιγγιώδες π
των 33,6 δισ. ευρώ ανέρχε
όντων οφειλών μον
Ποτο σύνολο a
CHIPITA ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ IMPALA
16,3 δ
ς, δηλαδ
φερ21,6 δισ. τα χρξητης κρίσης
φορές σε όλα τα Ταμε
θεί προς είσπραξη από τα ασφαλιστικά ταμεία
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
της Χώρας
μφωνα με
ς τις οφειλές
ΚEAΟ.Σ
Από το σύνολο των 33,6 δισ. ευρώ
μπεριλαμβ
ΕΣΕΕ. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
οφειλών προς τα Ταμεία, τα 21,6
πασχολουμένων, των αγροτών των επιχειρήσε
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
σχεδόν τ
μέα, αλλ
δηλαδη 30 δ
δισ. ευρώ είναι χρέη που
ΚΑ (19,5
ρα Ταμ
με πληροφορίες
δημιουργήθηκαν μετά το 2009
ρχικές προβλέψεις για την εκτίμnon των
ΟΑΕΕ (10,5 δ
υπ. Υποδομών φορεί
δηλαδή την περίοδο τηςΚρίσης
ΟΤΑ με 1,4 δ
26με 800
nΠΑΛΑΚΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑ
δεδομ
TOΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ς με άλλα 836
ρω. Υπενθυμίζε
Ασφαλ
ξηση κατά δισ. ευρώ. >3
ΔΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΏΝ
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ FRAPORT
Σχέδιο Πτωχευτικού Κώδικα
Βρυξέλλες
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΣΤΑΚΑΕ
20+1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕΒΑΡΥΚΛΙΜΑ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΠΑΠΤΏΧΕΥΣΕΣ
Η ΣΥΝΟΔΟΣ
PUBLIC ΚΑΙ WH SHITH
ΠΡΟΣΓΕΙΏΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΑΑ
HΔΙΑΣΏΣΕΙΣ
ΠΑΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ PRESSPOINT
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΚΑΝΑΔΑ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14.15
Τmναλλαγή του «μοντέλου» εξυγίανσης και πήΗ άρνηση του τοπικού κοινοβουλίου του
xευσηςτην επιχειρήσεων προωθείτουπ.Δικαιοφωνου Βελγίου να τnvΟλοκληρnμέ
επικυρώσει ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
σύνηςμετροποποίησητουΠτωχευτικούΚώδικα.
νη Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά προκαλεί
ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕΣΤΗΡΙΞΗ
Οι τροποποuiσεις προβλέπουν την επιτάχυνση
τoοποίο αναμένεται αβαμείζονπολιτικόθέμα,
ΤΟΥ 78%ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
των διαδικασιώνεκκαθάρισηςήεξυγίανσηςτηvεπ
ρύνεισεμεγάλοβαθμότηςεργασίεςτηςδmpερnς
xειρήσεων.Επίσης παρέχεται και δεύτερη εικασυνόδου των Ευρωπαίων πγετώνσήμερα και αύΗ
ρίαστουςmτωχεύσαντες,ενώ ώςπροςτουςδόλους
ριο στις Βρυξέλλες Χωρίς την παραπάνω εμπλο
Rabah Arezk
πnxεύσαντες οικυρώσεις είναι αυστηρές. Τονέο
κήnπαρούσα σύνοδος θαήτανμάλλον μεταβοφαλής της Μ
πλαίσιο προβλέπεικατην απομάκρυνση των με
τική, δεδομένου
όλα τα ζητήματα της
ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Εμπορευμ
τόκων κατόπιν απόφασης τηςπλειοψnφίας τονm
ρήσιας διάταξης, όπως το προσφυγικό, το Brent
Ερευνών του ΔΝΤ
στωτήvτον υπό εξυγίανση επιχειρήσεων και
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
και οι σχέσεις με τη Ρωσία, ο πρόεδρος του Ε
Επανεξετάζοντας
λείτoΔημόσιοΚαιτους δημόσιους φορείςνα συμρωπαίκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκεχειπροτην τμή
Ο ΠΑΠΠΑ
περιφέρονται ως ιδιώτες πιστωτές. 6-7
γραμματίσει συζήτησnxωρίς αποφάσεις
πετρελαίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα