Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οδηγός επιβίωσης για τα "μπλοκάκια"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
20 οκτωβριου 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10490

www.ethnos.gr

ΕΛευθεροι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα κριτήρια για την υπαγωγή στις
εξωδικαστικές ρυθμίσεις χρεών
» 11

ΟΔΗΓΟΣ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
για τα μπλοκάκια
ΟΛΕΣ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στον πάγο
παραμένει το ΕΣΡ,
νέες φωτιές

για τη Δικαιοσύνη » 4-7
ΣΤΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ » 13

«

Πώς διαμορφώνονται οι νέες εισφορές από
1ης Ιανουαρίου 2017, ανάλογα με το εισόδημα,
το πλήθος των εργοδοτών και τον χρόνο
ασφάλισης. Το νέο καθεστώς για τους μισθωτούς που διατηρούν παράλληλα και δελτίο παροχής υπηρεσιών. Αναλυτικά παραδείγματα
για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων

»

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
20 οκτωΒΡΙοΥ 2016

Οι κερδισμένοι και οι χαμ
το φορο-μπλόκο στα «μ ένοι από
πλοκάκια»

της ΜΑΡΙΑΣ ΒοΥΡΓΑΝΑ

Σ

ημαντικές επιβαρύνσει
ς για
εκατοντάδες χιλιάδες
ελεύθερους επαγγελματ
ίες και
μισθωτούς με εισοδήματα
και
από «μπλοκάκι» φέρνει
το 2017 το
νέο… κοκτέιλ φόρων
και εισφορών.
Οι αλλαγές θα πλήξουν
κυρίως τους
έχοντες εισοδήματα
άνω των 30.000
ευρώ, καθώς θα δουν
μεγάλος μέρος
του εισοδήματός τους
να κατευθύνεται
στην Εφορία και στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτικό
παράδειγμα

Αυτοί που χάνουν περισσότερο
με
τις νέες ρυθμίσεις είναι
οι μισθωτοί
που συμπληρώνουν
το ετήσιο εισόδημά τους με έσοδα από
«μπλοκάκι» και
είναι ασφαλισμένοι
μετά το 1993, καθώς για πρώτη φορά
θα πρέπει να καταβάλουν ασφαλιστικέ
ς εισφορές.
Αντίθετα κερδισμένοι
θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματί
ες με χαμηλά και
μεσαία εισοδήματα, καθώς
το επόμενο
έτος, με την εκκαθάριση
των φορολογικών δηλώσεων, θα
διαπιστώσουν
ότι ο φορολογικός λογαριασμό
ς τους
θα είναι μικρότερος
σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, με
τις αλλαγές
που επήλθαν στη φορολογική
κλίμακα και ισχύουν από την
1η Ιανουαρίου
2016 ο φόρος εισοδήματος
για τους
Οι αλλαγές θα πλήξουν κυρίως
ελεύθερους επαγγελματ
όσους εμφανίζουν εισοδήματα
ίες επιβάλλεάνω των 30.000 ευρώ
ται από το πρώτο ευρώ
και υπολογίζεται με τη νέα ενιαία
φορολογική
μακα και τους εξής συντελεστές κλί:
• 22% για εισοδήματα έως
20.000 ευρώ.

Ελεύθερος επαγγελματί
ας με
ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ.
Φορολογική επιβάρυνση
για
εισόδημα 2015:
• Φόρος εισοδήματος: 5.200
ευρώ
• Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 140 ευρώ
• Τέλος επιτηδεύματος:
650
ευρώ
Συνολική φορολογική
επιβάρυνση 2015: 5.990
ευρώ
Φορολογική επιβάρυνση
για
εισόδημα 2016:

•

Φόρος εισοδήματος: 4.400
ευρώ
• Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 176 ευρώ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ » 15-16, 25-26
• 29% για το τμήμα του
εισοδήματος
από 20.001 έως 30.000
ευρώ.
• 37% για το τμήμα του
εισοδήματος
από 30.001 έως 40.000
ευρώ
• 45% για εισοδήματα
που υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ.
Επιπλέον, σε όσους δηλώνουν
ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα
των 12.000
ευρώ θα επιβάλλεται
η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά
αλληλεγγύης, η
οποία θα υπολογίζετα
ι με συντελεστές
κλιμακούμενους από
2,2% έως 10%.
Για την πλειονότητα των
ελεύθερων
επαγγελματιών -και συγκεκριμέν
α για
όσους αποκτούν εισοδήματα
έως 32.000
ευρώ- θα προκύψουν
φοροελαφρύνσεις, καθώς ο συντελεστής
26% που
επιβαλλόταν στους έχοντες
εισοδήματα έως 50.000 ευρώ μειώνεται
στο 22%
για έχοντες εισοδήματα
έως 20.000
ευρώ.

Μισθωτοί με έσοδα
και από «μπλοκάκι»

Για τους μισθωτούς που
έχουν και εισόδημα από
επιχειρηματική
δραστηριότητα, δηλαδή
με «μπλοκάκι», τα εισοδήματα
πηγές προστίθενται και
από τις δύο
θα φορολογούνται με
την ενιαία κλίμακα.
Στη συνέχεια θα αφαιρείται
το ποσό της έκπτωσης
φόρου που προβλέπεται ανάλογα με
το ύψος του εισοδήματος
και τον αριθμό των
παιδιών. Ωστόσο η έκπτωση
φόρου θα ισχύσει μόνο
του εισοδήματος που
για το τμήμα
αφορά μισθούς.
Παράδειγμα: Αγαμος
με εισόδημα 20.000 ευρώ
από μισθωτές υπηρεσίες και άλλα 10.000
ευρώ από ελευθέριο
επάγγελμα. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζετα
ι με βάση την ενιαία κλίμακα
νολικό εισόδημα 30.000
για συευρώ. Ο φόρος κλίμακας
που αναλογεί
στο συγκεκριμένο εισόδημα
είναι 7.300 ευρώ. Στο
τμήμα του εισοδήματος από μισθούς
υπολογίζεται έκπτωση
φόρου 1.900 ευρώ (η
έκπτωση δίνεται ολόκληρη,
αφού το εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες είναι 20.000 ευρώ).
Ετσι ο τελικός φόρος
είναι 5.400 ευρώ.
Ο φορολογούμενος αυτός
επιβαρύνεται με ειδική
εισφορά αλληλεγγύης 676 ευρώ και
με τέλος επιτηδεύματ
ος 650 ευρώ. Ετσι η
συνολική του επιβάρυνση
διαμορφώνεται στα 6.726
ευρώ.

• Τέλος επιτηδεύματος:

650
ευρώ
Συνολική φορολογική
επιβάρυνση: 5.226 ευρώ

Μείωση φορολογική
ς επιβάρυνσης: 764 ευρώ

Μισθωτοί που αμείβονται
με «μπλοκάκι»

Ο φόρος για τα εισοδήματα
που αποκτούν οι μισθωτοί
νται με «μπλοκάκι» υπολογίζετα
που αμείβοι με βάση την ενιαία
επιπλέον υπολογίζετα
κλίμακα και
ι έκπτωση φόρου 1.900-2.100
ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των
παιδιών. Για όσους έχουν
εισόδημα άνω των
20.000 ευρώ το ποσό
της έκπτωσης
ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέ φόρου μειώνεται κατά 10 ευρώ
ου εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι εργασιακή
σχέση από την οποία
θεωρείται ότι προκύπτει εισόδημα από
μισθωτή εργασία υφίσταται
όταν ένα φυσικό
πρόσωπο:
• αμείβεται με «μπλοκάκι»,
δηλαδή παρέχει υπηρεσίες
γραφων συμβάσεων
βάσει έγπαροχής υπηρεσιών
ή συμβάσεων έργου,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
με
τα
• εφόσον υπερβαίνουν τον οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία, ή,
αριθμό αυτό, ποσοστό
75% του ακαθάριστου εισοδήματος από
τη δραστηριότητα της
παροχής υπηρεσιών
προέρχεται από ένα από
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
νουν τις εν λόγω υπηρεσίες
που λαμβάκαι εφόσον ο παρέχων
τις υπηρεσίες
δεν έχει την εμπορική
ιδιότητα, ούτε διατηρεί
επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική
από την κατοικία του.

ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Απόδραση
χαράς
στο Πάρκο
Τρίτση
ÁΓΥΡΙςτΕ ςΕΛΙΔΑ

» 14, 27

Η ΦΩΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Μετακομίζει
η... άτακτη Αργυρώ
» 29