Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Δολώματα για τις αλεπούδες
Πληθυσμιακή
Α2 Γυναικών
Ράμα.
Αεροπλάνα
Κατανομή
θα ρίξουν εμβόλια
Αναγέννηση Ν.Ρ
Η a του 1922
στις ξένες χώρες
Τιτάνες Δράμας
HΑνατολική Μακεδονία
για τη λύσσα
και στην Ελλάδα
στη Μακεδονία
ανάγκαι της, αι ελλείνεις τη
48-56
και τη Θράκη
αι τήσεις τη
Ευάγγελου Μαρινόπουλου
σελ 8
σελ 3
σελ.7
σελ 3
Το πληροφοριακό σύστημα Σύσκεψη Π.Ε. Δράμας, Καβάλας με εκπροσώπους Σήμερα καταβάλλονται
Police On Line
Τα οικογενειακά
της Εγνατίας Οδού Α.Ε. για τον Ε61
διασυνδέθηκε με το
επιδόματα γ' τριμήνου
Εθνικό Ποινικό Μητρώο
Στη «μάχη» για την ολοκλήρωση
της μελέτης του τμήματος
υς δι
υπέβαλ
πληροφ
ριακού
On Li
Ελληνικής
υνομίας, με
Κρηνίδες-Αγιος Σύλλας
(321) ετ
κκρεμων ατή
ίες προ
ωμάτων
χες Αυγ
Με τη χρήση τη
διαδιρίαση
έλεγχο τους
ακής δι
οκλήρωση της μελέ
πλήρη Ηπλ
της Ελληνικής
άνη ανέρυνομίας θα έχουν τη δυνατότητα
προεδρία
τμήμα Κρηνίδες
αυτεπάγγελτης διαδικασίας
Opχη της Π.Ε. Καβάλας κ. Θ
ότι σύμφ
δώρου Μ
αυτή είναι
γαλύτερη
πλήθος
λιμανιού
λας με
νης πληρωμ
ητρώου προ
ων επιδομάτων
γινε από
Τσανάκ
έως σήμερ
ο αναλυτικά, οι υπηρεσίες αυτές
με όλ
ργανισμού, όσοι από
καταχώρηση αιτή
ραμματέας τη
σχεδιασμό, γι
δοματων
χηγείο της Ελλ
ής Αστυνομίας για Β
τηση Α21 μέχρι
ση Ποινικής Κατάστασης,
πρόεδρο
ύνδεση
ώρα, για τη
θηση της εξέλιξης
λιμανιού με ένα αξιόπιστο
Δημήτ
δρομολογήσουμε
ένδειξη Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
τήματος
με θέμα την ολοκλήρωση της μελέτης
ελέτης
έργου στην
ερα ση
Πληροφορίες οικογ
ΕπιδομαΥπουργείο Δ
ύνης, Διαφ
κού άξονα
Κρηνίδες-Αγιος 20
της λεί
πρώτης τάξεως δικαιολογία
αραπεμφθεί
Δικαιωμα
σης Δραμας
λόγο μη πληρωμής
ανάκτηση
Σε δηλώσεις του ο αρχης
της Π.Ε.
ΚαβάΣαφώς αγαπα
περιβάλλον πιστεύω ότι
ιολογητικα
Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία
φέλη από τη δι
Το 2017 έτος Τουρισμού για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης μάτω
Ανάγκη ενός συντονιστικού οργάνου
μετά την προσκο
έλεγχο
Υπηρεσίες της Ελληνικής
ις αρμόδ
καθώς μειωνοντ
αδικασίες
η έντ
στη Δράμα στον τουριστικό τομέα
εργασία, ελαχ
διοικηττυγχάν
φαλέστερη
Π.Ε. Δράμας γ
Δημους
Φορείς Πότε θα καταβληθούν
ς στον
αιτημάτ
Πρόθεση του Δήμου Δράμας να αναλάβει τον συντονισμό για τον Τουρισμό στο Νομό
οι συντάξεις Νοεμβρίου
ριμένη
δεση έγινε
Πρωτοκόλλου Σ
ργασίας
από όλα τα ταμεία
Υπουργείου
άρθηκε μετ
έχει οριστεί ως έτ
Πολίτη
δονίας
ήμαρχος Δράμας Καραμπατζά
θυνος γι
χρήις ημερομηνίες
απεζικούς λογα
ωμάτων
αξιούχών
λέχη, ενδιαφε
Ιθηρόπουλος
ΚΑ, ΟΓΑ
άλη σύ
συντάξεις
Νεαρή Δραμινή
Οκτωβρίου
μέρα Πέμπτη
πούλησε μοτοσυκλέτα
αντιπεριφερειάρχη
27 Οκτωβρίου 20
καταβάλλει τις
άξεις τη
φάντασμα» στο διαδίκτυο!
της εκτελεστικής ραμ
ΚΕANGa
τη Δράμα
βάρος 21χρονης ημεδαπή
Δευτέρ
σχηματίστηκε από τους
ήματος Ασφαλείας
βουλευΟ ΟΓ
αταβάλλει τις
ξεις τη
Νοεμβρίου
οιχεία καλεστεί
εριφερειάρχης τουρισμ
άκης,
Υπουργοί
Αμοιρt
ξεις NOκατηγορεί
σης ένας άγνωστος δράστης
νομοθετικό
Βουλή, ενώ
ημέρα Πέμπτη
μελητηρίου
ΕΤΕΑ θα
αβρίδης,
δράστης
στη Βουλη
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ραγμα
ΕΣΠΑ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
NAP. NΕ.ΤΑ.Ε
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ές αρχέ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
βληθεί
σχηματίσθηκ
ελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ
parpet.g
ΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 58 ΔΟΞΑΤΟ 25210 55545
Ασφαλειας Δρα
99.46 χρόνια παράδοση στα σαντουιτς
"ΚΑΛΑΜΙΑ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤ ΑΗΣ
IΑΝΑΓΙ ΣΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα