Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
595,02 μονάδες
0,14%
Σελ 5
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΙΜΗ 1 ευρω ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9066 ΕΤΟΣ 32
NEO ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
Πληρωμή οικογενειακών
επιδομάτων σε 716.975
δικαιούχους
Σελ 4
ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΡ
Χιλιάδες Ιρακινοί
εγκαταλείπουν τη Μοσούλη
περνώντας στη Συρία
Σελ 6
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ BOMBA
Δικαιολογημένη
Ηθελαν να με «σβήσουν»
γιατί κινδυνευανε
Εύλογη
κά εκφράζουν οι φοιτητές της Νομκής Σχολής Αθηνών που έχουν καταλάβει τη σχολή με κύριο αfτημα την
απόσυρση των διδάκτρων που έχουν
1.200
ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ
γραμμ
Ολόκληρη αποζημίωση
ευρώ. Έπειτα από τη διεξαγωγή γ
κής συνέλευσης ο Φοιτητικός Σύλλογια όσους αποχωρούν
ς Νομικής αποφά
λόγω συνταξιοδότησης
Οι φοιτητές
των μεταπτυχιακών Τμn
μάτων της Νομικής έχο
κλnθεί από
Σελ 8
τα βάλλουν δίδακτρα
ΥΠΟΔΕ
ΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ν Διεθνούς Δ
Το μέτρο αυτό φαίνεται πως γενικεύ.
αλούντ
όλοι όσ
ρακολουθούν
ά Προγράμματα, ανεSai.
ρέτως
που έχουν επιλεsέ1
Επιπλέ
ρογράμμ
μπτυxθ
«Επαγγελματική στεγη»
ένα έτος
άλnφης
φέρει πως "προβλέπεται ενιαίο μεταστη Βουλγαρια για 15.000
ό με 22
θύνσεις, πλή
εξειδικευμένο και προσαρμο
ρως σμένο στις ανάγκες της αγοράς εργαΣυνάντηση
ελληνικές επιχειρήσεις
Τσολακίδου με την
επαγγελματικών δικαιωμάτων
και την υποβάθμιση της ποιότητας
πολιτική ηγεσία
Σελ 7
Ο λογικός