Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3377O • ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο Πρωθυπουργός µίλησε στην Καισαριανή για την παραχώρηση
του σκοπευτηρίου στο ∆ήµο - Γιατί δεν παρέστη ο ∆ήµαρχος

«Ο ∆ήµος
Βύρωνα
σε ∆ηµιουργική
Πορεία»

ΗΧΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ
"Η σηµερινή ηµέρα έχει µια συναισθηµατικό φόρτιση. Παραδίδουµε
τον χώρο στους κατοίκους της περιοχής , το σκοπευτήριο της Καισαριανής εδώ που κάποιοι θυσιάστηκαν για να είµαστε εµείς ελεύθεροι", ανέφερε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Πανελλαδικός
Σύνδεσµος Αγωνιστών Εαµικής
Εθνικής Αντίστασης, για την απόδοση του χώρου θυσίας του Σκοπευτηρίου Καισαριανής στον ∆ήµο
και τον λαό της περιοχής.
"Η ελληνική δηµοκρατία τιµά και
αναγνωρίζει αυτούς που της έδωσαν υπόσταση" ανέφερε υπογραµµίζοντας πως τελεσίδικη είναι η καταδίκη του φασισµού στη συνείδηση µας.
Ο κ. Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους 200 εκτελεσµένους
στην Καισαριανή την Πρωτοµαγιά

4η Ηµέρα Ενηµέρωσης και
∆ιαβούλευσης – Φρυγία
ΣΕΛ.10

Πενθήµερος
εορτασµός
Οι εκδηλώσεις για την
Εθνική επέτειο της
28ης Οκτωβρίου
στο ∆ήµο Βύρωνα.
ΣΕΛ. 2

Στο ∆ήµο
Ηλιούπολης
το 9ο δηµοτικό
σχολείο
Ήταν πιθανό να
συγχωνευτεί µε το
3ο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆άφνης.

Ηµέρες
Μνήµης
και Πολιτισµού

ΣΕΛ.14

ΣΕΛI∆Α 9

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΕΛ.4

Αφιέρωµα στη ΜΙΚΡΑΣΙΑ
από το ΠΕΑΠ Λυκόβρυσης Πεύκης.

του 1944, λέγοντας ότι αρχικά
ήταν κρατούµενοι κοµµουνιστές
του δικτατορικού καθεστώτος Μεταξά το οποίο τους παρέδωσε και
τους παρέλαβαν οι ναζί κατακτητές. "Να θυµόµαστε την ιστορία
για να αναλογιζόµαστε", τόνισε,
υπογραµµίζοντας ότι όλα αυτά ας
τα θυµούνται "κάποιοι που δίνουν
µάχη µήπως και τους πάρει την
κληρονοµιά του Μεταξά η φασιστική Χρυσή Αυγή".
Θυµίζουµε πως ο δήµαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταµέλος µε επιστολή του γνωστοποίησε ότι δε θα
παρευρεθεί στη εκδήλωση, αναφέροντας πως «η παραχώρηση
του Σκοπευτηρίου είναι αποτέλεσµα των αγώνων του λαού, δεν
του χαρίστηκε από κανέναν και δε
µπορεί να αξιοποιηθεί στην προσπάθεια εξιλέωσης της κυβερνητικής Πολιτικής».

∆ιασύνδεση των πολιτών
µε τα κοινωνικά προγράµµατα
Την δηµιουργία των «Κέντρων Κοινότητας», των νέων
κοινωνικών δοµών σε 55 ∆ήµους της Περιφέρειας Αττικής,
δροµολόγησε η Περιφέρεια Αττικής µε τη χρηµατοδότηση
της λειτουργίας τους για 3 έτη.

ΣΕΛ.3

Με την παρουσία του Προέδρου του Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ, κ. Πατούλη
και του ∆ηµάρχου Ηλιούπολης, κ. Βαλασόπουλου πραγµατοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας ∆ήµου Ηλιούπολης και η ηµερίδα ενηµέρωσης
για τον προληπτικό έλεγχο του ανευρύσµατος της κοιλιακής αορτής
και των καρωτίδων.

ΣΕΛ. 11



Τελευταία νέα από την εφημερίδα