Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αθμ φύλλου 35.158 ο Πέμπτη 20
Οκτωβρίου 2016
www.thamosnews.gr
Έτος 117ο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ τιμή 1 ευρώ
ΣΤΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΝΕΑ ΕΔΕ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
Σ' ένα κτήριο
αναβαθμίζεται
η Αθηνών
80.000 ευρώ από το ταμείο
σελ. 13
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Πάνω από
5 εκ. ευρώ η
σελ 6
ΜΕΣΣΗΝΗ
Της άρπαξαν
το πορτοφόλι
από τα χέρια
ΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ Διοικητικής Εξέτασης ξε- στη δεκαετία του '90, μιας και οσυγκεκριΜετά το νέο πόρισμα του Γενικού Επ
Ξεκίνησε η
κίνησε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσση μένος υπάλληλος υπηρετούσε στη θέση θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με εντολή
νίας όσον αφορά στην υπόθεση υπεξαί- του ταμία πλέον της 20ετίας. Κύριος του διοικητή του Ιδρύματος Γεωργίου
καταβολή
ρεσης χρημάτων από τον πρώην ταμία στόχος είναι τοΤαμείοΣυντάξεων και Αυ- Μπέζου συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή
των 586 ευρώ
του Ιδρύματος, ο οποίος έχει ήδη προφυτασφάλισης Υγειονομικών, στο οποίο για τη διερεύνηση όσων αναφέρονται από
ασφαλίζονται γιατροί, οδοντίατροι, φαρ- τον επιθεωρητή και τη σύνταξη σχετικής
λακισθε
Αυτή τη φοράη έρευνα επικεντρωνεται μακοποιοί και κτηνίατροι
έκθεσης
ΤΑΒΕΡΝ
ΜΕΓΑΛΕΣ 00ΕΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
σκευή και ΣάΒΒατο βράδυ
Αναγκαστική είσπραξη, Ανοίγουν πόρτες
Κάθε Παρα
κοντά σας με
ζωντανή μουσική
ιλιγγιώδη τα ποσά
στην κινέζικη αγορά
Ανοιχτά κάθε μέρα
6944333534
27210-23103-ΔΥΤ ΠΑΡΑΛΙΑ-L
Η διείσδυση
λληννιiν
Παρά τις μεγάλες προσπάθειες
οφeιλές προς το Δήμο Καλαιμctτας eίναι τολλές αισιοeayeιgήσεων στην αγορά της Κίνας αποτελefδιωcή
wάξεπερνούν τα 5
νgti. Μόνο
yειρηματιHό στόχο. Οιλάγο
προφανείς: τροοφειλές από 10.000 ευρώ
πάνω.
σελ.4
για μία
τις μεγαλίτερες.
ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΡΟΣ00ΡΕΣ ΜΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε από καρδιάς το ΓΝ. Καλαμάτας
EXPRESS
και ιδιαίτερα όλο το προσωπικό της Μοευπκής
100% Ελληνική Γυναικολογικής Κλινικής τον Ιατρό γυναικολόγο
κ. Γιώργο Πετράκο, καθώς και την προϊσταμένη
κα Παναγιώτα Πουλοπούλου, για την άψογη
επιστημονική κατάρτιση και φροντίδα που παρε
27210-66055
χαν τόσο στη μητέρα όσο και στο μωρό
οικογένεια Σταύρου Σιμπζή
Το 1ο ΚΤΕΟ
ΤΑΥΓΕΤΟΣ
παραδοσιακών
ζυμαρικών
Πώληση Χονδρική -Λιανική
delivery: 27210 63003 & 63007
697818814
Ε.Μampiου Μεσσήνη
ΓΙΩΡΓΟΣ
Σταδίου 62
S: www.karagelis.gr F: ΒιολογικoΠαμέζ Καραγγελή
όλο το 24ωρο
Taλ.: 27210-26179 6974490350
ΑΝΑΣΤΑΣEΑΣ