Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
"Θέλουμε ια
Αμβροσίου
από τους πολλούς
Kai oxi Πολλά
από τους λίγους
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛ
Σελ. 3
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ3646 ΕΤΟΣ 13ο
Μπαρούφα
η κολύμβηση
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωνε, ότι το μάθημα της κολύμβησης θα είναι από τον Σεπτέμβριο υποχρεωτικό μάθημα στα δn
μοτικά σχολεία της χώρας για τα παιδιά της τάξης του Δημοτικού
Τώρα όμως πουήρθε ώρα της εφαρμογής της εγκυκλίου, αυτή
αποδεικνύεται ανεφάρμοστη μιας και το υπουργείο δεν έχει προβλέψει χρήματα για την μεταφορά των μαθητών
Σήμερα, όλα τα προβλήματα καλούνται να τα λύσουν οι διευθυντές των σχολείων, ο σχολικός σύμβουλος φυσικής αγωγής, οι σχολικές επιτροπές και οι δήμοι, αλλά χρήματα δεν υπάρχουν και από
το υπουργείο ζητάνε να πληρώσουν την μετακνηση
Σελ 5
Οι γονείς!
Κοινωνια
Διανοίξεις και
πραγματοποιήθη
ασφαλτοστρώ- Καν τα εγκαίνια
των θεμελίων
Του Ι. Ν. Αγ. Σερά
Δρόμων στηv
φείμ Νεοxω
Καρδίτσα
Σελ 24
Σελ. 4
Οι τιμές στο
βαμβάκι
Στα 53 λεπτά
το καλό υπολογί
ζονται οι τιμές
στο βαμβάκι.
Σε 17
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΑzΑΣΗΣ
Ειδικός
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Τιμητική εκδήλωση για τον Στέφανο
Ο καρδιολόγος κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΖΑΣΗΣ δέχεται
Διαμαντή
στο ιατρείο τουoδός Ν. Χαρίτου 10 όπως πάντα. Συν
Πραγματοποίησε η ΠΕΑ Θεσσαλίας για την συμμετοχή
ταγογράφηση και εξετάσεις ακτrνολογικές, αξονικές,
TRIPLEX υπέρηχο με όλα τα ταμεία
του στους παραολυμπιακούς αγώνες του ΡΙΟ 2016, στη
Βραζιλία
Τnλ2 4410-24656, Καρδίτσα
Σελ 19