Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Διπλό μήνυμα στέλνουν οι δικαστές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
An φύλλου 29.3030 Ιδρυτής: Α. Βλάxος
Διπλο
Ερχεται
Προσλήψεις
στην Αθήνα
Χωρις
μήνυμα
πιστώσεις
τον Νοέμβριο
βάσεων
Ομπάμα
στέλνουν
Προσφυγικό
υπό φiνισn νομοσχέδιο
Οι δικαστές
Bothο αναπληρωτής υπουργός
ΤmvΕλλάδα θα επισκεφθεί στα
Χριστόφορος ΒερναρSaαs. Με
οεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος,
τροπολογία, συμβοσούxοι
παρο Ομπάμα,
πλαίσιο
Δριμύ κατηγορώ» των Ενώσεων
ριοδείαs
ευρώπη, ενόψ
ΟΤΑ θα
τns ολοκλnρωσns τηs θnτεlαs
Στην ουσία για τις άδειες το ΣτΕ
παρότι δενεπιβεβαιώνεται
έγαρο Μαξ μου λέγε
λειδώσε
προκάλεσαν αναστάτω- φορτσμένοxλμα,λόγω
ότι έχ
ικαιοσύνη έστειλαν θύε
ώράσεω
ξαιτίας
έπαιξε καθοδιαθέσιμων πιστώσεων
πολεμικών
ικό ρόλο
προϋπολογισμούς δηλαδή οι δήμοι
ά πληρ
Ομπάμα
δεκτές σκεύη
προϋπολογισμένες δαπάνες. Σελ.5
δικαστήριο
υπό- προεξοφλεί
υπάρδας. Σε κάθ
ριβάλλον,nABa
ξετάζοντας
ξει νουά
ΣΗΜΕΡΑ
προέδρουωsεπβεβαdωσn
Ελλάδας ως παρά
nλεοπτικές άδειες.
νόμου Παππά. Επdσns,
ΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑΣΥΝΟΡΑ
Παράλληλα,
ρίτερα οι λύτερες δ
xατά πληροφορίεs, ο πρω
πίσκεun Ομπάμα
Απαντηση
δεδομένη nστήριξn
φορμή τη δημοσιοποinσn
Παυλόπουλου
προσωπικών δεδομένων
αι- στη Βουλή στο πλαίσιο της
στον Ερντογάν
διάρθ
διαδικασίας έγκρισης
θετικό μήν
«μεθόδους
Αμερικανού
οποίες μετέρχοντ
πρόεδρο
xθεςο Πρόεδρος της Δημορατi
πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υποδέχθηκε χθες
στον λεuκό
ΠΡ. Παυλόπουλος υπενθiμ
εκτιμά ότι μπορεί υpνόΜατέοΡέντοι
παρέσχεθερμήστήpiξη, τονiζοντας ότι
Κυρ. Μmτσοτώm
αφορμή νέες δηλώσεις του Τούρκου
λειτουργήσει
αμβάνοντας ότιn εμφαση πρέπει αδοθεί
ανάπτυξη. Οι δύοnγέτες
φανίζεται ετ
προέδρου Ταγiπ Ερντογάν ότι
ότι nδημ
αποτελοίvπpοτεραιότητά
οποίο εocρεμούν
κονοs απαντήσε
wοτουρκικά σύνορα είναι οριστικά
Σκόπια ότι πΜακεΤρίτο κύμα αύξησης
Φόβοι για εισροή
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΣ Μ
τζxαντιστών στην Ε.Ε
ΦΠΑ στα νησιά.
Υπουργός
Η υπερφορολόγηση
προσλmμεων
αποτρέπει τους επενδυτές
τρόπου με αφορμή τnΜοσούλn
Ακριβότερες
ρεσίες
αγαθά
άγονη γραμμή
Επενδύσεις ύψους 65
τίτλος
Χρ .Βερναρδάκη
περιοχές όπ
δενυπαρξειμoωό
είναι υπουργός αναπληρωτής
Ωστόσο, nuπεpφορολόγηση
νουαρίου 201
Παράλληλα,
λαγή από
δώeεταιvαπροκαλέσειμεγάλοΗμα πλευρά
Προς το παρόν,δ
προσφύγuνxαεξαγωγή τρομοκρατιαs μένουν μεγάλη έξοδο εκατοντά
πες αποδείξas
ήταν λιγότερα
απόπsμεταναστευτικέsροέsΛέσβos, θάριστο έσοδα έas 26.
υρώπn,προειδοποιούν παράδόσεις
Χios,Σάμος,
όριο είναι
διεθνούς
Ο αμάχων
από την πολιορκημένη Μομεταρρύθμιση
διοumτκήs
ρώνεται nxατάργnσ
ορίου απαNaγis
Ασφαλείας
οργανώσεις προειδομnxανήs.Υπάρχουνόμωs
ΦΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤ
ΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
ντσά ώνεται.
κάλεσε χθες
ποιούν ότ
λές ενδεdδasόα αύριο.
γαίου. Πράε
φόρου τόσ
προσλάψ
Καρτέλ
φόρου όσο
ιάφορους τρόπ
σε Ιατρικά αναλώσιμα
οφάσειs, αδιαφορών
Το 43,64% της Αγοράς Μοδιάνο στην One Outlet
Οι Αμερικάνοι
περτμολογήσει
πάρχουν πιστώσεs.
δουλεύουν
αpτέλεμπλέκοντ
πληρωτή προσλήψεων.
περισσότερο
Ποτάμι
οκτώβουλευτέςεμεrνε
απόxθες ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
Κλοπή ακριβών
θωςδιέγραψε τον Βουλευτή Πάτρας
αυτή λογω
κατά 25%
φαρμάκων
έρευνα τριών
Από αποθήκη
κρύβει την πρόθεσή
εξής την προσπάθεια
διακοπ
δικαούντ
ενώ παραμένουν
ΜΕΘ: Αναγ
εργασία ακόμη
υποθέσεις συνταξιοδότons.
ένon, από
σύνδεση
βαρέs ασθένειες, όπως ο καρκtvos,
και nxαμnλότερη φορολογία
όρο, καθημ
εργασία αποτελούν
iς, αριθμ
δράστες έδεσαν
ΤΕΙ: Σφοδρή εν
πpοτιμητέα επενδυτής
εξαγορά 43.64%
&έφυγαν. hθανόταταπpόxετται
σύνταξη αμέσως μόλις
εβραiκής κοινότητας καιεάνη επένδυση αλ
ιστορία της πόλης
αxAnρωθε, θα αναβαθμιστεί όλη nπεριοm.
δοθεί nδυνατόms
φαρμάκων στο εξωτερικό.
νεπιστήμια, αλή
ΣΧΟΛΙΟ Τ
Ανοίγουν οι θυρίδες της γνώσης
Συνέδριο αντιφάσεων και ερωτημάτων
ξαντi
δώσεις, όπ
αβολή δεσμε
αποφασίσει απροumσει
ίσως φανεί
σημαdαoαριθμός
EU Μυτιληναίος: Κpiστμ
Κεντρική Επτροπήδιόφ
ελληνική
δρο. Τ σημανει γαπαράδειγμα,
βού- οικονομικών
πΓΔΜ:Πράώρες εκλογές
πυξε ο Πρωθυπουργός
κεμβρίου προκηρίxθηκαν
προσπάθεια να αρθεί
αδιέξοδο μετά
nk αναβολή
έτος, τα Anpluο
Εκκλησία κρατώντας ψηλά
πρόσκληση στο κοrνόνα επισκεφθεί τηββλιοθήκη
ρστερός, πώς εξηγείται
απευθύνει για αύριο Πέμπτη Τράπεζα της Ελλάδος.
κτηρίζονταιαπό παραδοξότητες και αντιφά- επiσηςΚολήεπiδοσn
Mγες απαντήσεις καιΠροκό
Open Day, θα πραγματοποιηθοίwξεναγήσει
ορούν κυρως
Βοθηκονόμους τηςββλιοθήκης
Horνό από
σνταλόγοι αστρολάΤσίπρας μόνον
παρουσιαστούν σημαντικές εκδόσεις
Πρόεδρος
Τράπεζας της Ελλάδος, καθως
άμεσο μέλλον, αρχής γενομέ
προέκυψε από την εισήγησή
εξηγήσεις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα