Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΡΙΤΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΟΣ: 46ο
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 13249
T: 21038 17 700 210 3817 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331-210 38 17 281 E:[email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Κορκίδης
Σύντομα από τον ΟΑΕΔ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Η Ελλάδα μπορεί
θα αποκτήσουν
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΧΑΝΣ-ΒΕΡΝΕΡ ZIN
να γίνει σημαντικο
Εργασιακή Εμπειρία
διαμετακομιστικό
3.000 νεοι
Κεντρο
Μετά τη Μεγάλη Βρετανία
ροχής
δειξης γ
ρογραμμ
με το ένα πόδι εκτός
δα) μπορ
ΚΟΙΝ ΣΕΠ γ
ΣΕΛ. 2
χες λ
της Ε.Ε. και Ιταλία
χειρη
ριφερ
Η Mercedes ξανά
στην Επιτροπή
d.gr.Σ
Ανταγωνισμού
Οδηγό Εφαρμ
Προγραμμ
η διαδ
ριγραφ
Ελλάς βρ
Αυτή τη φορά μ
ην Πελ
Π. Θεοδωρ
ΣΕΛ. 3
Προετοιμασίες
Κουντουρά-Καμίνη
29 θέσεις
για την στήριξη
εκπαιδευτικών
της τουριστικής
στις Α.Σ.Ε. Ρόδου
προβολής της Αθήνας
και Κρήτης
σχυση τη
ης Αθ
ροβολή
ροωθηση
ξωτερ
ροορισμ
μισθία γ
Έλενα Κ
Α.Σ.Τ.Ε.
Υπουργ
μαρχος Αθη
ΣΕΛ. 14
Προβολής Αθ
EATA, M
ρία Λογ
μβουλος, Αλέξης
Η κυρ
Πρόσληψη
Καμίνη
ΠEΗλεκτρολόγου
τός Γερ
ό ότι πρ
ομολόγος
άρχουν ολοένα
Μηχανικού
ην Αθ
Βέρνερ Zινφ
στο ΔΕΔΔΗΕ Αθήνας
ογραφ
φημερίδα
Ο Διαχειρ
ής Ελλη
ξεκάθαρο τρ
δεν μπορ
μης Ηλ
Ενεργ
ξει γ
ολύ μια χώρ
ρόσληψη, μ
μβαση
λία θ
Η Liberation στηρίζει
την Αθήνα και καταγγέλει
ευρωζ
Διεύθ
δεν βλέπει άλλ
τους πιστωτές
ην Αθ
ολόγος γ
αλούς
ράγει εξί
ρώ. Π
Η πιθ
μεγαλύτερ
ό όλες τις ευρ
ην Ελλάδ
μική κρ
Κόβουν και το
φημερίδα Lib
Χώρες
Χανς-Βέρνερ Ζ
Η χώρα δ
βγάζει πέρα μ
λία συζ
λλά δεν δρ
μπακάλικο οι Ελληνες
φιερωμα, με αφορμ
ρώ. Η
μία δ
ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Τσίπρ
διεθνώς
ριβές
λογισμ
ΕΛ.ΣΤΑΤ
δεν έχ
ραμμίζ
ς Χωρ
ευρωζ
χει γ
θέμα χρ
ριβότερ
με τη
λογή άποψη, ότι δηλαδ
ή χωρ
λία θα εγκαταλείψ
διευθυντής
Μελετών
ρώ, είχε δ
ργος πρ
με τη
ροφιμ
ός νομπελίστας
εφημερίδ
Ελλάδ
Η ιταλική
αραγε 22% λιγότε
ομολό
Τόζερ Στίγκλιτς
ρχές Οκτωβρ
ΣΕΛ. 16
ρας» με τη