Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ερντογάν... χωρίς σύνορα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10488

www.ethnos.gr

ΝΙΚΗ ΤΗΣ αεκ

Πέρασε από τη
Λάρισα με «διπλό»
Πλατέλλα » 20-21

88-63 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ » 17, 18

Εβαλε τον ΠΑΟ
μέσα στα καλάθια
Νεο-οθωμανικό παραλήρημα από τον Τούρκο πρόεδρο

AΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 979

e π a γ γ ε λ μ ατ ικ ε

σ

ευκαιριεσ

• ΤΡΙΤΗ 18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΑνοιΚτεσ θεσεισ γιΑ τεχνιΚου

σ, μήχΑνιΚουσ ΚΑι εΛεγΚτεσ

130 προσλήψεις για 5 έτη
Ελληνική Αεροπορική Βιο στην
μηχανία

Εως την πέμπτη 20 όκτωβρίου υποβάλλονται
οι
αιτήσεις για εξειδικευμ
ένο
προσωπικό στην ΕΑΒ
ΤΗΣ ΑΓΓεΛιΚΗΣ ΜΑριΝοΥ

Σ

την πρόΣληψη, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου, συνολικά 130
χωρά η Ελληνική Αεροπορικήατόμων προπροκειμένου να υλοποιήσει Βιομηχανία,
τις υφισταμένες συμβάσεις που έχει
υπογράψει με τις
Ενοπλες Δυνάμεις και
τις ξένες εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
το πλάνο προσλήψεων για την ΕΑΒ
ορίζει πως κάθε χρόνο (ξεκινώντας από φέτος),
και για μία τριετία, θα προκηρύσσοντα
ι περί τις 300 θέσεις αμιγώς τεχνικού
προσωπικού, που να
έχει εξειδίκευση στην
αεροναυπηγική και
στα ηλεκτρονικά συστήματα
ασφαλείας,
στη μοναδική βαριά
βιομηχανία υψηλής
τεχνολογίας που διαθέτει
αυτήν τη στιγμή
η Ελλάδα.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Δομής 20 θέσεις, πΕ
Χημικός μία θέση και
πΕ Χημικός Βιοχημικός
μία θέση.
Για τους τΕ Μηχανικούς
Α/Φ
είναι και η δημοφιλέστερη και Α/Κ που
ειδικότητα ζητείται πτυχίο ή δίπλωμα
τμήματος τεχνολογίας Αεροσκαφών,
ή Μηχανικών τεχνολογίας Αεροσκαφών
τΕ, ή το ομώνυμο
πτυχίο, ή δίπλωμα προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής τΕΙ, ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα
τΕΙ, ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
τΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο ειδικότητας,
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑτΕΕ, ή ισότιμος
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, και παράλληλα
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
όι επιτυχόντες θα εργαστούν
στη Βιομηχανία για ένα έτος με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε
περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
και μέχρι και 5
έτη.
Υπενθυμίζεται πως για
ορισμένες ειδικότητες όπως οι τεχνικοί
Δομής, οι Μηχανουργοί και οι Μηχανικοί
υπάρχει όριο
ηλικίας το 45ο έτος,
ενώ για τις περισσότερες ειδικότητες ΔΕ
και τΕ ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία.

Προσλήψεις σε
ΕΑΒ, δήμους, ΔΕΗ
υπ. Πολιτισμού
Σημειώνεται ότι το προσωπικό
της ΕΑΒ έχει
μειωθεί κατακόρυφα
και έχει φτάσει στα
1.400 άτομα, όταν
το 2005 εργάζονταν
1.900 άτομα.

Οι ειδικότητες

το νέο προσωπικό θα
καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής
Διεύθυνσης παραγωγής και της Γενικής
Διεύθυνσης Επιχειρησιακής λειτουργίας
που εδρεύουν
στην τανάγρα (Σχηματάρι
Βοιωτίας) στις
ειδικότητες: ΔΕ τεχνικοί
Δομής 35 θέσεις,
ΔΕ Μηχανουργοί 5, ΔΕ
Ελεγκτές παραγωγής 8 θέσεις, τΕ Μηχανικοί
Α/Φ 40 θέσεις, Το
νέο προσωπικό θα καλύψει
τΕ Μηχανικοί Α/Κ 20
θέσεις, τΕ τεχνικοί
τις ανάγκες της Γενικής
της Γενικής Διεύθυνσης
Διεύθυνσης Παραγωγής

Επιχειρησιακής Λειτουργίας

ΑΣΕΠ: Αιτήσεισ γιΑ 571

Περιθώριο έως τις 25
Οκτωβρίου
έχουν οι ενδιαφερόμενοι
που θα
λάβουν μέρος στην προκήρυξη
«κλειστού τύπου» του
υπουργείου
Εσωτερικών για 571 θέσεις
τακτικού προσωπικού ΔΕ σε
φορείς των
υπουργείων Δικαιοσύνης,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Παιδείας και Εσωτερικών.
Στην προκήρυξη 2ΕΓ/2016
καλού-

θεσεισ μονιμων Απο

νται όσοι υποψήφιοι έλαβαν
στον
γραπτό διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ
έτους 1998 βαθμολογία
ίση ή ανώτερη της καθορισμένης
βάσης των
κλάδων της κατηγορίας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 5
του Ν. 3320/2005, να
υποβάλουν
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
για τις
ειδικότητες:

και
που εδρεύουν στην Τανάγρα

Προθεσμία

όι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή έως
την πέμπτη 20 όκτωβρίου, στα γραφεία της
υπηρεσίας
εύθυνση: Ελληνική Αεροπορική στη διΒιομηχανία ΑΕ, τΘ 23, τανάγρα,
32009, Σχηματάρι Βοιωτίας, ή ΕΑΒ ΑΕ,
Μεσογείων 2-4, τΚ
11527, Αθήνα. πληροφορίες
στο τηλ.:
2262-0-52030 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.haic
orp.com/el.

επιτυχοντεσ του διΑγωνισμ
ου

του 1998

• Δακτυλογράφων - Χειριστών
αυτού μέχρι τη λήξη της
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
προθεσμίτου ΑΣΕΠ, ανατρέχουν
Γραμ- ας υποβολής των
στον Πίναματέων Δακτυλογράφων
αιτήσεων, δεν
κα Κατανομής Θέσεων
και
μπορούν να υποβάλουν
της νέας
• Διοικητικού, Διοικητικού
Αίτηση εκπροκήρυξης και επιλέγουν
- Λογιδήλωσης ενδιαφέροντος.
τον
στικού, Διοικητικών Γραμματέων,
Οι ενδιααριθμό των θέσεων που
φερόμενοι θα πρέπει να
μπορούν
Διοικητικού - Οικονομικού.
εξετάνα επιδιώξουν. Οι ενδιαφερόμενοι
σουν πρώτα αν πληρούν
Οσοι υποψήφιοι έχουν
τις
πρέπει να υποβάλουν την
ενταχθεί
προϋποθέσεις και κατόπιν
αίτησή
στον πίνακα διοριστέων
με βάση
τους με συστημένη επιστολή,
της
την κατηγορία δευτεροβάθμιας
στη
1ΕΓ/2016 Προκήρυξης,
εκδιεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση
λαμβανομέ- παίδευσης,
για την
στην οποία είχαν συμνης υπόψη και τυχόν ανασύνταξης
Προκήρυξη 2ΕΓ/2016,
μετάσχει στην 8/1997 Προκήρυξη
T.Θ. 14308,
Αθήνα, Τ.Κ. 115.10.

» 15-16, 25-26

ΕΡΝΤΟΓΑΝ...
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Ομιλία-σοκ του «σουλτάνου». Διεκδικεί σφαίρες επιρροής σε τρεις ηπείρους:
Από τη Ρωσία μέχρι τη Βοσνία και από τη Λιβύη έως το Ιράκ. Νέες προκλήσεις
για Δυτική Θράκη, Θεσσαλονίκη, Αιγαίο και Κύπρο. Πρωτοφανής σύγχυση με
το πρώτο τηλεγράφημα του ΑΠΕ » 4-7
ΕΡΕΥΝΑ EUROSTAT

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ESM

Το πακέτο των
άμεσων μέτρων
για το χρέος
» 13

800.000
Ελληνες
προστέθηκαν
στη στρατιά των

φτωχών
την τελευταία
οκταετία
HARVARD - MIT - FACEBOOK

Ο πρώτος άτλας
των ανθρωπίνων
κυττάρων
» 32

Εκρηκτική αύξηση της
φτώχειας στην Ελλάδα
την περίοδο 2008-2015,
με επιπλέον 800.000
άτομα να εντάσσονται
στη στρατιά των φτωχών,
αποκαλύπτουν τα
στοιχεία της Eurostat.

»3