Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οι όροι για μερική άρση των Ηατα0χέσεων από την εφορία
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 20ο οTΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4793 Τρίτη 18.10.2016
ή Email: [email protected]
Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατία 64 Τηλ. 23
ΑΘΗΝΑ Πλ Ομονοίας (Γλάδστωνος 5
0 24277
-3304587 FAX
Από την επό
Σόιμπλε: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:
μενη εβδομάδα
Τι απαντά για την έρευνα
Το 2018 η συtήτηση
Οι αιτήσεις υπα
της Επ. Ανταγωνισμού
για το ελληνικό χρέος
γωγής στο νέο
αναπτυξιακό
Υπεγράφη
ίας Γιώργο Σ
Εξοπλισ
ίας αξιολογή
οσχοβισ
Εσπασε» ο
Η μπάλα στο γήπεδο της ευρω
χουμπαρας του
ΑΚΑΓΕ για την
ζώνης για το ελληνικό χρέος
καταβολή
Γαλλικού ΙΙ
Η μπάλα
άδυ τη
συντάξεων
για τη
δεσμε
Πιέρ Μ
βισί,
ώντας
ρμογή
μελών
χύτερο
φθινόπωρο
λάφουνση
δημόσ
φαρμογή μιας σειράς με
δημοσ
για τη
Ελλάδας
ΑΚΑΓΕ
γείο Εργασίας, γι
ληθού
Αντιρρήσεις για τον τρόπο των αξιολογίσεων και την επιλο
τέλος
Δεν θα γίνουμε συνένοχοι
ξιολογη
xpράξ
Ο ΑΕΕ
φορεις πρ
διαβούλευση. Τι
μοσχέδ
οστηρίζ
ντληθη
ΙIιστοποτημένοι Αναλ
τές χαι το Οικονομικό λητήρ
στο «μαύρο»
μό Εισφοράς
λογαρ
Αλληλεγγύης Σ
Γραφείο Τ
ιαπλοκή με
Επιφυλάξεις
ενστάσεις
συμβιβασμού των μη
ριμένα,
Νέας Δημο ιρατία
δόθηκε η
ή αποπειρα
χαι σαφείς αντιρρήσεις εξυπηρετούμενων
χόλουθη
πέσει "μαύρ
εxφράζονται από δανείων, πριν καν κατα
«ΙΙ Τσίπρα Παππά
ΙΙΝέα Δημοκρατία δεν πρόnε
επαγγε- Κυβέρνηση απληρ
Καμιέ
εριθωρ
το ται να γίνει vένοχη
στο λματικούς φορείς για το τεθεί ρος διαβούλευση
ργού Ο
Εθνικό Συμβούλ
Ραδιοτηλε
στο λουκέτο
ξήτημ
ίμαχο σχεδ
Γιώργ
uαράκη, πο
όρασης (Ε.Σ.Ρ.) παραβιάζοντας
χανάλια,
στην ενημέρωση
Σύνταγμα γ
εργα χιλιάδ
μαύρες τρύπες», θα δ
Μέσα Μαζικής Ενημέρωση
μάλιστ
μολόγησε τη