Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΡΙΤΗ
18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
36ο ΕΤΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10693) 4096
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟiΟΥ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ
ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
CIA: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ" ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 2019-2021
ΞΕΚΙΝΗΣΕ!
Κεντρο Το
διεκδικεί
Το "Εθνικό
Συμβόλαιο Tou 1920!
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ
Αγιος Παίσιος και Αποκάλυψη του Ιωάννη: Ολα θ'
αρχίσουν από τους ποταμούς Τyρη και Ευφράτη!