Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27% AP ΦΥΛΛΟΥ 1.300
Αριστεράς
Πόσο ..«πνευματικό σαν
Μειώθηκαν 22%
οι μισθοί και
μπορουν a φανε
οι σύνεδροι του ΣΥΡΙΖΑ;
δεν τους φτάνει!
aEL 10.11
Η Αριστερά τους δρόμους
όχι στον ευρωμονόδρομο
ης στο cupu και στην Εuρο.
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια
Toργοπόταμος
whwnt νο ανοίγει τον
ή...Βάρκιζ
αubνu.Το μioος tης nΥτοiως ΣΥΡΙΖΑ γιο
τη συνολική απrλndύρωan
arti ια δenμα της ΕΕ του κεατηγορηματικος
ήταν ο Πάνος Καμ
Εργατική διαδήλωση
μένος, απευθυνό
vimι για
νntomοinon αupιο, με αφορμή
μενος προς το συνέδριο
αύριο, αντιπολεμική
του ΣΥΡΙΖΑ: εMaζ Χτίσαμε
τους θεσμούς,
το νέο Γοργοπόταμο
πrincι πως Αριστερά είναι uυtή
ήρυξΕ. Γοργοπόταμο η
πορεία την Πέμπτη
"Βάρκιζα, με την tστορική
έννοια του όρου, έστησε
μως η Κυβέρνηση Tompα:
Πως μπορεί, δηλαδή, να
ενταχθεί στο έπος του rορ
ruλώς μεγαλοβιομήχανος
γοπόταμου το τρίτο μνημό.
rνώ την πεμπτη
νο, το αποκαλούμενο κα
«Μνημόνιο Τοiπραs; Πως
συμβΙβάζεται η ομολογία
2, 3, 5
Τσίπρα ότι «δεν καταφεραμε να τερματίσουμε τη
τητα» με το roργοπόταμο;
Συνέντευξη
Αρκεί δηλαδή να εφαρμο
Είμαι 16άρης ...με διώχνεις απ' το λύκειο
ζεται το Μνημόνιο Τσίπρα
«κοινωνική ευαισθη
Και όλα είναι μέλι
Αντιδραστική τομή
γάλα; Οχι βέβ
α. λογική
για το φθηνό σχολείο
της πόση θυσία παραμονής
στην Ευρωζώνη έδωσε όλα
με το πορΝομα
τα όπλα στην ΕΕ την ΕΚΤ
της Επιτροπής.
επιβάλουν το αΜνημόνιο
Τσίπρα». Η με κάθε κόστος
την παιδεία. ΤαΣm
παραμονή στο ευρω μετα
επιλογή μηχανισμοί
τpampΕ πανεύκολα σε
αποκλεισμού των ποδtων
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ
Πολιτικη άνευ όρων υποτα
των εργαζομένω
Πολιτικό έγκλημα
γης στις εντολές και τους
εκβιασμούς του Σόιμπλε.
των Γιώργου Καλημερίδη
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ
Βάρκιζα, λοιπόν, και όχι
Αννας Μmpτή
ωτας Ιωαννίδου
Γοργοπόταμος!