Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Γατί ο Σταύρος Θεοδωράκης πρέπε να στηρίξει τηΝΔ
Η πολιτική είναι εκ των πραγμάτων άθλημο σκληρό και απρόβλεπτο. Ωστόσο, στην περίπτωση
του Ποταμού, αποδείχθηκε σκληρότερο noρά ποτέ και γεμάτο εκπλήξεις, κoθώς ο Σταύρος θεοδωράκns μπήκε ορμητικά στο πολιτικό σκηνικό πριν 2.5 χρόνιο και όλα έδειχναν ότι θα κατά
φερνε να κάνει πράξη το σύνθημά του: να «το αλλάξει όλο». Ωστόσο, οι μυλόnετρεs του νέου δι
κομματισμού, δυσανεξία μεγάλης μερίδας των πολιτών στον γνήσιο μ
σελ. 5
ΤΟ ΑΡΑΡΟ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ
ο,50€
6/10/2016
ΑΘΑΝ. Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣHΤΟΥ
αρχιτέκτων της ανόδου του Αέξη
ΧΡΕΟΥΣ ΘΑ ΕΙΧΕ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
Το προ στην εξcυοία βρίσκεται σήμερα
μπροστά στην πρόκληση να δοeριστεί
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ
Μνημόνια μετά μουσικής κα
Σύνταγμα με λαϊκές
συνελεύσεις
Όταν το πρωί κόβος συντάξclς κοι ρχες χημικά στους συνταξjoύ ους και
το βράδυ τραγουδός πλά στο Πάνο τη
ΙΚΟΣΑΝΑΓΝΏΣΤΑΤΟΣ
Η Ε.Ε. οφείλει να αντιληφθεί
ότι έχει και υποχρεώσεις
Ζητείται ηγέτης, απαιτήσει από την
ΕΕ. την εφαρμοm της Συνθήκης Ζητε
τοιηττης λοιπόν,οοποίος θα τοροxcυ.
νήσε τους μεγαλοσομονες της Ε.Ε.
ΑΓΗΣ ΒΕΡΟΥΤΗΣ
Χωρίς σημασία n
Άντε πάλι με τη δραχμή
Ελrρινά εξανστομα όταν ακούω να
δρομή θα είμαστε ΟΚ Η Ελλάδα
περάσει δια πυρός κα σιδήρου στα τεαπομείωση του ΧρεοUS
λευτda7ΧρόMο να μείνει στο ευρώ
και ταυτόχρονα να συντηρεί έναν στρατό
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΟΠΑΠ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Το Ωραίο και Τbνn
Η Πλατωνική καταγωγή της
να κουρέψουν το σύνολο του χρέους.
έννοοs τουΩραίου
Κυβέρνηση, αναγορεύοντας
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, υπάρχει μία μοaΡ κοι -εθνuκό στόχοe την απομel. κέςcλογές,δovπρόκeποναυnάρξα πoήcu κοι Ca
δανική μορφή του ωραίου σε ένα χώρο ωση του εwΜνού χρέους, Ηδη. Το κομaουσοστνήcξέλξη ωςΠρος την πomήτηs. Ομως, ακό η κοι στην αυτό γιατί έπετα από 6 χρόνα α.
ξrωριστό απο τον tμπtιpκό κόσμο πού ΒεροMο έδofcταδόντα του του αποκατάστοση της βωσuότητος του ορδόν απίθανη περίπτωση που... αύ- ματηρώνευσdvπου φουμε υποστεί
ΜΑΡΤΙΝ ΓΟΥΛΦ
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
oΤραμπ, καταστροφή για τη Δύση
Βίο παράλληλο
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΡΣΙΝΟΣ
ωδία της Νέας
μία απότς σοβαρότερες κρίσος στην ιστορίο του. Μία προσεκτwi ανάγνωση
Ενα δράμα, μία σωστή τραγeλοφκή σοΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
στην πόλη των προσφύγων,
αράλαμπος Κατσμήτροs: Ο μεγαλουργός στρατηγός το
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Είμαι εκπαιδευτικός
έπους του '40
Ε ένα άλσος. ένο μετρό, έναγπεδοMόσα
Κα βέβoαηδόφνη της wκης του 1940 κατά της ασσικής παλκής υπερδύναμης, μόραντη, στεφάνωσε τα κεφάλα των ΕΝνων μαχητώw.αλ26