Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ιδιοκτησία ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚHAΕΒΕΤ
Εκδότης. Κωνσταντίνοs Μήτσns
ΜEXPΙΤΙΣΓΙΟΡΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΔΙΜΗΝΟ-ΦΩΤΙΑ
για1.220.000συνταξιούχουs
Μαχαίρι σεάλλεs45.000επικουρικέsoΜειώσειsέωsκαι 21%σετραπεzκούs ΟΣτηνπροκρούστακλίνη
280.000 διπλοσυνταξιούχοι oΤέλοsτoΕΚΑΣγια ακόμη 100.000 δικαιούχουs
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η εποχή
«Σκληρό ροκ»
τη μεγάλης δράσηs
από τον Κυριάκο
Η «ΒτK
Στόχος Πρόκληση εκλογών
Παρουσιάζει
για να αλλάξει πορεία το Καράβp
το δ μέρος από
Σελ.6
την αυτοβιογραφία
του δραστήριου
ΣΥΡΙΖΑ
επιχειρηματα
Σελ. 9
Συνέδριο μετάλλαξης
από τον Αλέξη Τσίπρα
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΒτK»
θέμαnμερων0ανασχημαUσμόs
As διδαχτούμε
ΠΟΙΟΙ ΦεUYOUV, ΠΟΙΟΙ ερXOVτα
Σελ. 4
απ0τSεΠΙτUXlές μας...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γραφείο
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Τι θα ισχύσει
Ο Τσίπρας,00λάντ,
ΛΟΒΕΡΔΟΣ
με αποδείξεις
Σελ.2
oΠούuvΚαin δραχμή
και αφορολόγητο
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «ΒτK
Ισχυρισμός του Προέδρου τηs Γαλλίας Φρανσουά Ολάντσε Βιβλίο του
Μήτρα για χρήση ΠιστωτKων
Κυκλοφορεί στο Παρίσι τοΠροσεχέSδιάστημα,όuΟΠρόεδροsτηsΡωσίαsΒλ
ΟΣΥΡΙΖΑγίνεται
ΧρεώσΙΚων καρτών
Πούτιν τούείχεεκμυστηρευθείόατηvεπαύρloντουδnμοψnφίσματοsτηs5ns
Σελ. 10
υλίου 2015τού τηλεφώνησε ο ΠρωθυπουργόsΑλ.Τσίπραs για νατουΖητήσει να
ΗΠΑ
τυπώσει Ρωσία δραχμές, προκάλεσε έντονες αναδράσεISστηνΑθήνα. ΤοΜαξίμου
απ' το Παλιό ΠΑΣΟΚ»
ανεπίσημα διαψεύδε,όμωsΧλlαρά καιΚαθόλου Πεισακά, το δημοσίευμα.Ανάθετα,
Οι γυναίκες
αντιπολίτευση υποστηρίzειόαταόσαείπε00λάντεπιβεβαιώνουνόuυπήρχεσχέδιο
ΜΑΡΙΑ
της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για Grext, τοoΠοίοαποφεύχθηκετηvτελευταία στγμή,κα«τελειώνουν»
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
θάsoΠρωθυπουργόsφοβήθηκετsτρομακακέs συνέπειες Ολα αυτάσεέναήδnβα
τον Τραμπ
ρύκλiμααπό τsσυνεχIzόμενες αναπαραθέσειs για τsκυβερνητκέsΠαρεμβάσεs στη
Βουλευτής της Ν.Δ
Δικαιοσύνη, τsτηλεοπακέsάδειεsκαιτηvκατάστασnτης οικονομίας.
Σελ.7
Συνταρακικες αποκαλύψει
για σεξουαλικές επιθέσεis
Τώρα μπορείτε αμαsδιαβάzετε καθημερινά στον στότοποwww.vradini.gr
Σελ. 12