Πρωτοσέλιδο Αυγή: Με όραμα και ρεαλισμό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ
Η «Αυγή» κυκλοφορε
εκτάκτως τη Δευτέρα
ΑΘΗΝΑ
105.5FM
με τις αποφάσεις
του 2ου Συνεδρίου
www.stokokki
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
του ΣΥΡΙΖΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 12712
ΤΙΜΗ: 3€
ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
Με όραμα
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Το 15% των
προσλήψεων
και ρεαλισμό
μέσω ΑΣΕΠ
θα καλύπτεται από
άτομα με αναπηρία
ΔΑΝΕΙΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Προς αναψηλάφηση
το πόρισμα Καλούδn16
ΕΝ.ΚΛΩ
Κι όμως
τα κλωστήρια
μπορουν να αρχισουν
να δουλεύουν
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΤΖΟΓΟΥ
Τάξη στα... ρέστα Οι δύο σταθερές με τις οποίες πορεύεται η Αριστερά
τους βάζει
για να βγάλει τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια
κυβέρνηση
ΣΤΑΘΜΟ στη μεγάλη και δύσκολη προσπά
δρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την εμπειρία της δίχροφορτωθεί δυσβάστακτα βάρη. Κρίσιμος
θεια που ανέλαβε Αριστερά, να στα
νης διακυβέρνησης, βρίσκεται σήμερα σε
παράγοντας για την επιτυχία αυτής της
EeΕΕ ματήσει την ανθρωπιστική κρίση που προ
καλύτερη θέση και διαθέτει το πολιτικό σχε
προσπάθειας είναι το ισχυρό, μαζικό και δη
Κάλεσε βίαιη προσαρμογή των Μνημο
διο για την οριστική έξοδο από την οικονο
μοκρατικό κόμμα, που θα πρέπει να αποτε
νίων από το 2010, αποτελεί το 2ο Συνέδριο
τη μετάβαση σε μια νέα
λέσει και πάλι κέντρο επεξεργασίας και λή
μική κρίση κα
του ΣΥΡΙΖΑ, που ολοκληρώνεται σήμερα με εποχή ανασυγκρότησης της Χώρας και εν
ψης των αποφάσεων
την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και προέ
nμερίας των λαϊκών στρωμάτων που έχουν
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ο Παλiάτσοs
LE MONDE diplomatique
Ο εθνικισμός
Παε στον
Αφιέρωμα στις αμερικανικέs
Κέντρου
εκλογές: Ο λακόs δισεκατομμυρ
του Παράδεισο
Ενα αμήχανο
OUΧOS εναντOV τηS εναρετns μαντOVαS
Νόμπελ για
ΙΏΡΓΟΥ ΦΑΡΑΚΛΑ
έναν σπουδαίο
Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ έχει δύο μορφές
Η Κάτια Γέρου
την απλή και την αντεστραμμένη
καλλιτέχνη
γραφε
Στην απλή μορφή του, αποτελεί υ
για τον Ντάριο Φο
FINANCIAL
Ο Μάκης Μηλάτος
περτίμηση του οικείου έθνους. Το δ
TIMES
κό μου έθνος, φυλή, χωριό είναι το
γραφει για τον
Εγιναν στάχτη οι ελπίδες
Καλύτερο έθνος, ανώτερη φυλή, το
Μπομπ Ντίλαν
για τα πετρέλαια τηs Βασόραs
πιο ευλογημένο Χωριό
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα