Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαριά τα εκκαθαριστικά του 2017
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
aftcmpo
Σάββατο 15 Οκτωβρ
μή: 1,30 €
Αριθμός φύλλ
ΟΙ Κ Ο Ν Ο ΜΙΚ Η Κ Α
ΕΠΙΧ ΕΙΡ Η Μ Α ΤΙ Κ Η ΕΦ Η ΜΕΡΙΔΑ
Ετος: 92
26.187
Πάνος Σκουρλέτης
Κυριάκος Μητσοτάκης
θέρμανση
ΗETMH-ΦΩΤΙΑ
πρόεδρος της Ν.Δ
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργεια
Η ώρα των εκλογών
Κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
να πει ότι το πρόγραμμα βγαίνε
«δεν αργεί» στην Ελλάδα
[ΥΠΟΙΚ
Αναμένεται «φουσκωμένος» ο φόρος εισοδήματος αλλά και αυξημένnn ειδική εισφορά αλλnλεγγύnς
Βαριάτα εκκαθαριστικά του 2017
Οιεπαxθέστερες φορολογικές κλίμακες θα ισχύσουν και για τους 12 μήνες του2016
Εκκαθαριστικά σημειώματα με επι
[προυπολογισμός
ΑΕΠ: Καθίζηση επενδύσεων και εισοδημάτων
ληρωτέ
σημερα στη
ς εισφοράς αλλη
Υπέρβαση
λεγγιinς θα λάβουν την άνοιξη τ
περισσότεροι μισθωτ
Κατανάλωση νοικοκυριών
Αμοιβές εξαρτημένης εργασίας
Thessaloniki Summit
εσόδωνΚατά
Ποβάλουν τις
συνταξιούχ
ταν θ
φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδ
1,028 δισ
Γιώργος Πιτσιλής
2016. Ο λόγος είν
ν Εσόδων
ς γραμμ
επόμενο έτος εκκαθάριση του φόρ
το Σεπτέμβριο
Συνεργασία φορολογικής κησης
εισοδήματος
της ειδικής εισφοράς
με τους επΧερηματΚούς φορές
λληλεγγύης θα γίνει με βάση τις
επαχθέστερες φορολογικές κλίμακες
Εισπράξεις της τάξεως των 4,4
θιερώθηκαν από τον περασμέ
μηνιαία β
DINERARΣΧΕΔΙΑΠΑ ΝΕΕΣ
με τον ν. 4387/2016, για το
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
των αποδοχών του έτους 2016
ν για να κλ
Κονομ
εντος
δηλαδή και για τ
ς 12 μήνες τ
τον φετινό Ιρουπο
φαντάζει αρ
στοχος σμό. Ο
έτους αντ
ενώ φέτος ο φορος ε
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
σοδήματος κα
ειδική εισφορά αλ
ν επιδ
ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Επενδυτική δαπάνη
λnλεγγmς που παρακρατείται απ
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
ΣΤΟ 1,2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ
τις αποδοχές των μισθωτών και των
συνταξιούχων κατά τους πρώτους πενΧθες δείχνουν ότι τ
ΓΕKΤΕΡΝΑ.ΕΚΔΙΔΕΙ
προϋπολ
τε μήνες του έτους, απο τον ανουάριο
ΟΜΟΛΟΓΟ
μέχρι τον Μάιο, έχουν υπολογιστε
νήλθαν σε 5,374 δισ
11,16
νο ικές κλ
ρώ, σημ
νοντας υπέρβαστ
με τις προηγουμένεςmο ευ
Πoτον στοχο κατα 1.028 εκατ
τους επ
ενους
ς και μ
μέχρι τον Δ
Πληροφορίες της Ν αναφέρουν
Διαγωνισμός αξιοποίησης
λογίζονται με τις
ότι μόνο οENOIAσυνέβαλε στ
τoυ La Mirage στην Ομόνοια
ρες κλίμ
συνολικά έσοδα με τουλάχιστον
δισ Το πρωτογενές πλεόνασμ
όμn ξενοδ
διαμορφώθηκε σε 5.454 εκατ
Πλατεία Ομονοίας εάν ευοδωθεί ο διαγωνισμός Που
ρώ, έναντι στόχ
ίναι σε εξέλιξη την προσέλκυση ενδιαφερόμ
την άνοιξη του 201
γενές πλεόνασμ
907 δισ.%
ν επενδυτών απο το Μετ
Αεροπορίας. Η προκήρυξη που δημοσιοποιήθηκε
ρίας (MTA), με ημ
Η ποινή διαμορφώνεται στο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μn εκδοθέν στοιχείο
Οκτωβρίου, αφορά τη μίσθωση του
ρομηνία
κτηρίου που φιλοξενούσε το Πρωnvξενοδοχείο "La
Τα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων
Mirage» που βρ
δό Μαρ
Πούλη 3 στην Ομόνοια. >17
«ΑΝΑΨΕ ΠΡΑΣΙΝΟ
βάλλεται στις
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
ραξης
ράβασης
ΓΙΑ350 ΕΚΑΤ. ΤΟΥ ΑΚΑΓΕ
ς ή λήψης
ς ή έκδ
Εξόφληση
ριβούς φορολογικ
Χρεών εως και
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣΤΟΜΠΙΝ» >2 τις 25/07/2016
είναι σο με το 50%
σε90 δόσεις
μnεκδοθ
διαφοράς
Παπαστράτος
kριβούς
Η GRIVALIA PROPERTIES
Εως και σε 90 μηνιαίες δόσεις
μο δεν μπορ
ΕΠΕΝΔΥΕΙ 14ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
καθορίζετα
Χρόνος εξοφλη
είναι κατώτερο, αθροιστικά αναφο
σης των χρεών Προς το ΙΚΑ, όταν
λεγχο, των 250 ευρ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
φόσον
το ύψος τους υπερβαίνει το
φορολογ
ενος ειναι
ρησης αΠλογραφικ
λογιστικ
σό των 600.000 ευρώ
Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
«ΘΥΕΛΛΑΣ ΜΕΤΡΟΠΟΛΟΠΑ
λέτες διαπιστώ νετα
στήματος και των 500
τι είνα
ρω εφόσον
συγχώνευση Σκλαβενίτης Μαρινόπουλος
ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
είναι υπόχρεος uiρησης διπλογραφικου
Πτώχευσης nUΠό εξυσε φάση.
λογιστικού συστήματος. 9
γιdνσ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα