Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 15.10.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5601
Τι δηλωε ο υπουργός Εργασίας Γιωργος Κατρούγκαλος
Tuεoyαι ιαHά στο συμβούλιο των υπουoγάγ Απασχοληστς ΕΕ
Το 32% δηλώνει ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διowούν θα είναι αυξημένη
ΙIιοσλημεις «βλέπει» ένας τους τρεις CEO τyΕλλάδι
Οριακή βελτίωση του δεύcτη οιχονομιχού κλίμα.
ΣτΕ. Απο
τος μεταξύ των CEOs. Το 32% δηλώνει ότι η
00ιπτει τις
απασχόληση στις εταιρείες που διοιχούν θα είναι
προσφυγές των
αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε
Καναλιών ο
35% για τους CEOs πολύ μεγάλων επιχειρήσεων
Τι δείχνει η έρευνα ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index
εισηγητής
Την απόρριψη
των προσφυγ
τηλεοπτιxών στα0μών ως
Στις 125 μονάδες διαμορφώθηκε oγενιaός δείeηςowονομι
ζήτησε σύμφων
χού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το
με πληροφορ ες κατά την
την 3μην
του 2016
Εθνική Ασφαλιστική: Νέο
τρίμη
ταγραφή
πρωτη διάσxctpη της ολοέρευνα που διεξάγετα
σε δείγμα 3.020 Διευ
Buνόντων μελειας
ΣτΕ γ
τις τηλε
Συμβούλων
μεγαλύτερ
θυντώ
πρόγραμμα για την
ueές άδειες, ο ητής της
ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στε- υπόθεσης Ποογος Παπαγeο
λεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP
ασφάλιση νεογνών
την περίοδο 2709/2016
Group. Η έρευνα πραγματοποτήθη
Εφόσον η
έως 10/10/2016
δεχτή
ά την αυριανή δεύτ
ημένη διά
ΕΘΝΙΚΗ
ζήτημα
ικών αδειών θα λήξει άμε
και για τυπw ύς λόγους.
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η αυριανή διάσχειm
Σταθάκης: Με ρυθμούς
λεια του ΣτΕ θα αποφανθεί εάν
2,5%-3% θα τρέξει
Η Εθνική Ασφcύuστική, η PEA Μα
ή όχι
η Ευgoxλινική Παίδων έν
τις δυνάία της υπόθεσης
αφορά στην συντανταγματιxότ
μεις τους
η οwονομία το 2017
FULL Health-Ασφάλιση Νεογνών ΡΕΑ», συμφω
ητα της διαδικασίας
που αMολο.
την χορήγηση
τηλεοπτι%άν αδειών
HΕθηκή Ασφαλιστική, αποχλε
για τα νεογνά που
Με στόχ
θιερωθ
Στόχος μα
η σύνθεση
στην Κλινική ΡΕΑ, παρέχ
Σε πcoέττωση που γίνε
δεκτή
θεσμός διαλόγο
θα καταγρα
πρόγραμμα ασφάλισης, χωρίς καμιά επιβάρυνση ασφ
ήγηση
δου για τη
ιδιαίτερ
χρόνο
σημαίνει ότι η υπόθεση κλεί
λονίκης, τη
της θε
t, για
νανέωση
αναφέρ
τιμή στη
θέμα θα
Ελλάδας
Βόρειας
τευχθε
τάχυνση τη
σηΠαράλληλπη Εθνική Ασφαλιστιx
ργασία μ
με σύνθημα την
προγράμματος Full
τάχυνση της προόδου της
χώρας, η ενίσμoη τη
eύκλος προσφυγών από την
λληνική
ίας ξεκίνη
ργασίας, καθώς
Health, προσφέg
ογέννητα της Κλινιuής PEA
πλευρά
Σύνοδος Θε
σήμερα η
την Ευρωπαροχές πρωτοβάθμιας
ροβάθμιας περίθαλψης
λονίκης the
Ioniki S
iκή Ένωση, μ
ονήσεις,
με ιδιαίτερα
μιαnούς όρου
Σύμφωνα με πληροφορίες στην
2016), την
διοργανώνε
χθεσινή διάσxεψη
κλίμα
ύνδεσμος Βιομηχανιών Βορ
άλι τεταμένο,
είου Ελλάδος (ΣΒΒΕ
ρόεδρο
την διαδ%ασία απασχόλησε
Συμεών
ιος Σαββάκη
ργασία
ηρύσσοντας
παραδεκτό της προσφυγής
ναρξη
ργασιών τη
έννομο συμφέρον
σχετική